BurgerBurgerCloseClose

Vil du klædes bedre på til arbejdet i dit samarbejdsudvalg?

09-09-2016

Så prøv et af vores inspirerende kurser. Vi har flere forskellige kurser og skræddersyr dem også gerne, så de med garanti klæder dig bedre på til SU-arbejdet og rammer plet i forhold til de ting, som I er optaget af i jeres samarbejdsudvalg.

Tænker du, at vi lover dig for meget? Måske, men vi kan faktisk garantere dig det! Det er nemlig nogle af konklusionerne på en undersøgelse, som EVA har foretaget blandt vores ca. 400 kursister, der deltog på et af vores SU-kurser i efteråret og vinteren 2015.

Undersøgelsen
EVA bad de tidligere kursister vurdere, om deltagelse på vores SU-kurser havde givet dem et videns- og praksisudbytte. Kursisterne vurderede begge former for udbytte meget positivt. De fremhævede blandt andet:

 • At de både enkeltvis samt fælles i SU’et havde fået en langt klarere forståelse af egne og hinandens roller.
 • At ledelsen havde fået et klarere billede af, hvornår det er optimalt at informere SU.
 • At de havde fået et klarere billede af snitfladerne mellem SU og TR-arbejde, der ofte blandes sammen i praksis.
 • At de havde fået skærpet fokus på, hvad deres SU skal arbejde med og hermed også mere mod til at vælge de ting fra, som de alligevel ikke havde indflydelse på.
 • At når SU samlet havde deltaget på et kursus, så havde det efterfølgende bidraget til række kulturændringer som:
  • En bedre og mere tillidsfuld stemning.
  • En opblødning af interessemodsætninger.
  • Eller en hvilen i disse interessemodsætninger, der i stedet anses som en styrke.
  • Opstille postkasser eller lignende, hvor alle medarbejdere kan bidrage med emner til SU-dagsorden.
 • At de havde påbegyndt en række initiativer for at inddrage resten af organisationen fx:
  • Gøre mødereferater tilgængelige for alle ansatte.

Interesseret?
Hvis du vil vide mere om, hvordan vores SU-kurser kan understøtte jeres SU-arbejde, så læs mere om vores kursusvirksomhed.

Du kan også kontakte os direkte. Find vores kontaktinformationer.

Gå til indkøbskurven...