BurgerClose

Om sekretariatet

Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de statslige samarbejdsudvalg.

Gennem målrettede tilbud bistår vi arbejdspladser i staten med at forbedre dialogen og styrke det lokale samarbejde. Målet er at øge kvaliteten og effektiviteten, styrke fagligheden og fremme trivsel, motivation og arbejdsglæde hos både medarbejdere og ledere.

Eller sagt med andre ord – at skabe endnu bedre og mere effektive offentlige arbejdspladser.

Samarbejdssekretariatet hjælper både ledelse og medarbejderrepræsentanter og tilbyder rådgivning og vejledning, kursusafholdelse samt bistand til at håndtere konflikter i SU-arbejdet. Sekretariatet agerer altid partsneutralt. Vi bistår samarbejdsudvalg på alle niveauer, men også arbejdspladser, der er for små til at kunne etablere samarbejdsudvalg.

Vores rådgivning og vejledning samt bistand til at håndtere konflikter i SU-arbejdet er finansieret via overenskomstmidler. Kursus- og evalueringstilbud betales af den enkelte arbejdsplads

Det centrale SU-udvalg er Samarbejdssekretariatets ”bestyrelse”. De centrale parter er repræsenteret i udvalget, og det er udvalgets opgave at fremme de lokale samarbejdsudvalgs arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed for samarbejdsudvalgene.

Kontakt os

Er du medlem af et samarbejdsudvalg i staten, og har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gå til indkøbskurven...