BurgerBurgerCloseClose

SU-undervisere

Samarbejdssekretariatet råder over et korps af SU-undervisere, der alle har praktisk erfaring med arbejdet i statens samarbejdsudvalg. Vores undervisere er bosiddende rundt om i Danmark, for at minimere kørselsudgiften for rekvirenten. Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration for yderligere info.

Maja Aasted

Maja Aasted

Jeg er lektor på et alment gymnasium i København, hvor jeg fungerer som formand for vores pædagogske udvalg, samt sidder i SU og bestyrelsen. Jeg planlægger i samarbejde med ledelsen al intern efteruddannelse af kollgiet.

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie. Jeg arbejder desuden som tilsynsførende på pædagogikumuddannelsen og har der igennem erfaring med mange typer af uddannelsesinstitutioner for inden for både ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Lars Albrektsen

Lars Albrektsen

Jeg er Afdelingsleder/sagsbehandler i Flyvevåbnet. Tidligere har jeg arbejdet med uddannelsen af Forsvarets værnepligtige talsmænd. Har en HR-baggrund, arbejdet en del med kompetenceudvikling.

Proceskonsulent uddannet fra Copenhagen Coaching Center. Jeg har erfaring som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, kursusleder på TR-uddannelse.

Har endvidere virket siden 1993 som SU-underviser i Forsvaret. Tilknyttet Beredskabsstyrelsen som ekstern underviser og censor på deres voksenpædagogiske grunduddannelse.

Magnus Bryde

Magnus Bryde

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer CFU. Når jeg rådgiver og underviser, sker det altid på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler der regulerer området. Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg er optaget af at understøtte samarbejde og udvikling af arbejdspladser og organisationer gennem fokus på det værdiskabende SU og forudsætningerne for dette. Jeg har en kandidatuddannelse i offentlig forvaltning samt er uddannet proceskonsulent og adfærdsdesigner.

Niels Bundgaard

Niels Bundgaard

Jeg arbejder til dagligt som konsulent for OAO. Arbejdet består blandt andet af at afholde netværksmøder og konferencer, udgive vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de offentlige arbejdsgivere. Som tidligere koordinerende konsulent i Samarbejdssekretariatet igennem 5 år har jeg erfaring med at agere partsneutralt og rådgive såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter om Samarbejdsaftalen.

Jeg har suppleret min uddannelse inden for statskundskab med en masteruddannelse i konfliktmægling og mediation. Jeg er ikke en fast del af Samarbejdssekretariatets underviserkorps, men løser særlige opgaver efter aftale med de koordinerende konsulenter.

Lars F. Hansen

Lars F. Hansen

Jeg er uddannelseskonsulent i Domstolsstyrelsen og arbejder primært med kompetenceudvikling og implementering af nye uddannelser.

Jeg underviser på flere forskellige seminarer inden for Domstolene og er certificeret i MBTI I og II (Myers–Briggs Type Indikator), og IPMA projektleder D.

Jeg sidder samtidig i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget som tillidsrepræsentant.

Jeg har tidligere været ansat i Københavns Byret.

Sofie Janning Hansen

Sofie Janning Hansen

Jeg er kontorassistent, krydret med efteruddannelse indenfor HR, voksenundervisning, LEAN, forhandling og personlig udvikling.

Jeg har både ledelses- og TR-erfaring. Desuden har jeg i sammenlagt mere end 10 år været en del af SU’er både i staten og i en statslignende institution.

Til dagligt arbejder jeg som facility manager og arbejdsmiljøleder på en erhvervsskole.

Pia Lassen

Pia Lassen

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer Skatteministeriet. Når jeg rådgiver og underviser, sker det dog på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler, der er blevet indgået med arbejdstagersiden. Jeg underviser primært på Samarbejdssekretariatets temakurser omkring omstillingsprocesser samt kurser om udvikling af det erfarne SU.

Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg tror på værdien af at "keep it simple" og har stort fokus på at finde pragmatiske løsninger i tæt samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere samt mit faglige netværk. Samskabelsesprocesser på tværs af fag og organisation har mit store fokus. Jeg har en kandidatuddannelse i samfundsfag, offentlig forvaltning og international udvikling, en diplomuddannelse i ledelse samt er uddannet proceskonsulent og certificeret projektleder.

Anders Laustsen

Anders Laustsen

Jeg er uddannet Cand.scient.adm. og er ansat som chefkonsulent i Søfartsstyrelsen.

Jeg har arbejdet med SU siden 2009, og har bl.a. været sekretær for udvalget i en årrække. Fra tidligere har jeg også erfaring som tillidsrepræsentant. Som daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet og ledelsesrepræsentant i SU, arbejder jeg med det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivsel, stress og sygefravær.

Herudover er mine primære ansvarsområder organisationsudvikling, auditering, ledelses- og kompetenceudvikling. I den forbindelse har jeg også arbejdet med ressortomlægninger og flytning af arbejdspladser.

Birgitte Birk Lind

Birgitte Birk Lind

Jeg arbejder som uddannelseschef på et alment gymnasium.

Er uddannet cand. mag i dansk og samfundsfag og er i gang med en masteruddannelse i gymnasiepædagogik.

Jeg sidder i SU på A-siden, og har tidligere siddet på B-siden som TR.

Anders Kragh Moestrup

Anders Kragh Moestrup

Jeg er chefkonsulent i HR-afdelingen på Aarhus Universitet. Uddannet Cand. scient og HD i ledelse og organisation.

Jeg arbejder til dagligt med arbejdsmiljø, og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene.

Underviser bl.a. på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg.

Bodil Neergaard

Bodil Neergaard

Jeg er chefkonsulent i HR i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, uddannet cand.jur., proceskonsulent og coach.

Jeg arbejder med kompetence- og ledelsesudvikling, personalepolitik og har opgaven som sekretariat for Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Jeg har mange års erfaring med at få samarbejdsudvalg til at fungere i de styrelser, hvor jeg har arbejdet. Jeg har været underviser og har stået for facilitering af kurser, konferencer og workshops på de arbejdspladser, som jeg har været på.

Berit Ploug

Berit Ploug

Jeg er chefkonsulent i Rigspolitiets Koncern HR, hvor jeg arbejder med strategisk kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse for politiet.

Jeg er cand.scient.adm. og har erfaring som projektleder og proceskonsulent inden for HR-området. Ift. SU arbejdet har jeg tidligere erfaring både som hhv. tillidsrepræsentant, SU-sekretær og leder - og har desuden arbejdet indgående med Samarbejdsaftalen ifm. OK05.

Mads Bielefeldt Stjernø

Mads Bielefeldt Stjernø

Jeg er uddannet cand.scient.pol og er ansat som chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg også er tillidsrepræsentant.

Jeg har været involveret i SU-arbejde siden 2005. Til dagligt arbejder jeg primært med tværgående koordinering, herunder med styring af kontrakter og udbud.

Fra tidligere tider har jeg erfaring med webudvikling og kommunikation samt politiske opgaver inden for bl.a. digitalisering og virksomheders samfundsansvar (CSR).

Jacob Vestergaard

Jacob Vestergaard

Jeg er chef for uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland og er Uddannet officer (CF) og Master i Kommunikation fra RUC.

Til dagligt arbejder jeg med personaleledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og uddannelse samt naturligvis beredskab.

Jeg har siddet i SU som ledelsesrepræsentant siden 2005.

Ulrik Lyng Vestergaard

Ulrik Lyng Vestergaard

Jeg arbejder til daglig som vicerektor på et alment gymnasium, hvor jeg blandt andet arbejder med HR, økonomi og kompetenceudvikling af de ansatte personalegrupper. Jeg er A-side repræsentant i SU.

Jeg er Cand.scient. fra AU og lektor i bioteknolog, biologi og kemi, og fungerer blandt andet som UVM’s tilsynsførende i pædagogikum for nye gymnasielærere.

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

Gå til indkøbskurven...