BurgerClose

SU-undervisere

Samarbejdssekretariatet råder over et korps af SU-undervisere, der alle har praktisk erfaring med arbejdet i statens samarbejdsudvalg. Vores undervisere er bosiddende rundt om i Danmark, for at minimere kørselsudgiften for rekvirenten. Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration for yderligere info.

Maja Aasted

Maja Aasted

Jeg er lektor på et alment gymnasium i København, hvor jeg fungerer som formand for vores pædagogske udvalg, samt sidder i SU og bestyrelsen. Jeg planlægger i samarbejde med ledelsen al intern efteruddannelse af kollgiet.

Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie. Jeg arbejder desuden som tilsynsførende på pædagogikumuddannelsen og har der igennem erfaring med mange typer af uddannelsesinstitutioner for inden for både ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Lars Albrektsen

Lars Albrektsen

Jeg er Afdelingsleder/sagsbehandler i Flyvevåbnet. Tidligere har jeg arbejdet med uddannelsen af Forsvarets værnepligtige talsmænd. Har en HR-baggrund, arbejdet en del med kompetenceudvikling.

Proceskonsulent uddannet fra Copenhagen Coaching Center. Jeg har erfaring som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, kursusleder på TR-uddannelse.

Har endvidere virket siden 1993 som SU-underviser i Forsvaret. Tilknyttet Beredskabsstyrelsen som ekstern underviser og censor på deres voksenpædagogiske grunduddannelse.

Ane Alsløv

Ane Alsløv

Jeg er uddannet Cand.Mag fra Københavns Universitet og er ansat som chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor jeg primært arbejder med strategi og udvikling og internationale aktiviteter, bl.a. for Statens Kunstfond. Jeg har i en kortere periode også arbejdet i Udenrigsministeriet.

I langt de fleste af mine år i centraladministrationen har jeg været involveret i udviklingen af arbejdspladsen på den ene eller anden måde, herunder som tillidsrepræsentant, formand for vores AC-klubben på min arbejdsplads og næstformand i vores Samarbejdsudvalg.

Jeg har erfaring med mange typer af gruppedynamikker og finder det interessant at fokusere på, hvad en gruppe kan opnå sammen.

Jeg arbejder ud fra den tese, at alle, uanset rolle i SU-arbejdet, har en interesse i at udvikle den bedst mulige arbejdsplads ud fra den grundlæggende præmis. Det er det, der er udgangspunktet.

Jeg trækker også ofte på min uddannelse som dramapædagog.

Kamilla Bergström

Kamilla Bergström

Jeg er ansat som specialkonsulent på Københavns Universitet og arbejder primært med udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne. Arbejdet består bl.a. i at have kontakt til vores aftagere og dimittender, løbende evaluering og analyse af undervisning og trivsel samt at skabe meningsfulde og værdiskabende interne processer. Derudover underviser jeg i konflikthåndtering, innovation, teamsamarbejde og psykisk arbejdsmiljø både for bachelor- og akademistuderende på KU.

Min erfaring med udvalgsarbejde har været som partsneutral konsulent, hvor jeg har bidraget med dataanalyse og procesrådgivning ift. undervisning, arbejdsmiljø og trivsel.

Jeg er bl.a. uddannet Master i Sundhedspædagogik og PhD med forskning i organisering og arbejdsglæde. Derudover er jeg uddannet konfliktnavigatør, proceskonsulent og projektleder og har kurser i systemisk ledelse og integral livslæring. .

Magnus Bryde

Magnus Bryde

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer CFU. Når jeg rådgiver og underviser, sker det altid på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler der regulerer området. Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg er optaget af at understøtte samarbejde og udvikling af arbejdspladser og organisationer gennem fokus på det værdiskabende SU og forudsætningerne for dette. Jeg har en kandidatuddannelse i offentlig forvaltning samt er uddannet proceskonsulent, adfærdsdesigner og konfliktvejleder.

Lars F. Hansen

Lars F. Hansen

Jeg er uddannelseskonsulent i Domstolsstyrelsen og arbejder primært med kompetenceudvikling og implementering af nye uddannelser.

Jeg underviser på flere forskellige seminarer inden for Domstolene og er certificeret i MBTI I og II (Myers–Briggs Type Indikator), og IPMA projektleder D.

Jeg sidder samtidig i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget som tillidsrepræsentant.

Jeg har tidligere været ansat i Københavns Byret.

Sofie Janning

Sofie Janning

Jeg er kontorassistent, krydret med efteruddannelse indenfor HR, voksenundervisning, LEAN, forhandling og personlig udvikling.

Jeg har både ledelses- og TR-erfaring. Desuden har jeg i sammenlagt mere end 10 år været en del af SU’er både i staten og i en statslignende institution.

Til dagligt arbejder jeg som facility manager og arbejdsmiljøleder på en erhvervsskole.

Pia Lassen

Pia Lassen

Jeg er den ene af Samarbejdssekretariatets to koordinerende konsulenter, hvor jeg repræsenterer Skatteministeriet. Når jeg rådgiver og underviser, sker det dog på et partsneutralt grundlag og i overensstemmelse med de aftaler, der er blevet indgået med arbejdstagersiden. Jeg underviser primært på Samarbejdssekretariatets temakurser omkring omstillingsprocesser samt kurser om udvikling af det erfarne SU.

Som koordinerende konsulent er jeg derudover ansvarlig for udviklingen af sekretariatets drift og tilbud til arbejdspladserne. Jeg tror på værdien af at "keep it simple" og har stort fokus på at finde pragmatiske løsninger i tæt samarbejde med kollegaer, samarbejdspartnere samt mit faglige netværk. Samskabelsesprocesser på tværs af fag og organisation har mit store fokus. Jeg har en kandidatuddannelse i samfundsfag, offentlig forvaltning og international udvikling, en diplomuddannelse i ledelse samt er uddannet proceskonsulent, konfliktvejleder og certificeret projektleder.

Anders Kragh Moestrup

Anders Kragh Moestrup

Jeg er chefkonsulent i HR-afdelingen på Aarhus Universitet. Uddannet Cand. scient og HD i ledelse og organisation.

Jeg arbejder til dagligt med arbejdsmiljø, og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene.

Underviser bl.a. på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg.

Bodil Neergaard

Bodil Neergaard

Jeg er chefkonsulent i HR i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, uddannet cand.jur., proceskonsulent og coach.

Jeg arbejder med kompetence- og ledelsesudvikling, personalepolitik og har opgaven som sekretariat for Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Jeg har mange års erfaring med at få samarbejdsudvalg til at fungere i de styrelser, hvor jeg har arbejdet. Jeg har været underviser og har stået for facilitering af kurser, konferencer og workshops på de arbejdspladser, som jeg har været på.

Marie-Louise Sederberg

Marie-Louise Sederberg

Jeg er ansat som konsulent på Københavns Professionshøjskole, i afdeling Videreuddannelse Sund. Jeg arbejder med efteruddannelse på sundhedsområdet, herunder med diplomuddannelse og specialuddannelse for primært sygeplejersker. I afdelingen tilrettelægger medarbejderne diplomuddannelser inden for sundhedsområdet, gerne i tæt i dialog med aftagerne i praksis, det er både inden for kommuner og regioner (hjemmesygeplejen, plejehjem og hospitaler). Vi laver bl.a. netværksmøder og underviser gerne samt arbejder på at opsøge praksisfeltet i højere grad til gavn for medarbejderne i sundhedssektoren.

Tidligere har jeg arbejdet med organsations og kompetenceudvikling på SOSU H og i Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Jeg er vant til at have dialoger med både medarbejdere og ledere på statslige arbejdspladser, og har også deltaget i dialoger om strategisk kompetenceudvikling på SU-møder.

Jeg er uddannet i Pædagogik og Forvaltning fra RUC og har videreuddannet mig inden for facilitering, pædagogisk ledelse og forandringsledelse

Jacob Vestergaard

Jacob Vestergaard

Jeg er chef for Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev, er uddannet officer (CF) og Master i Kommunikation fra RUC.

Til dagligt arbejder jeg med personaleledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og uddannelse samt naturligvis beredskab.

Jeg har siddet i SU som ledelsesrepræsentant siden 2005.

Ulrik Lyng Vestergaard

Ulrik Lyng Vestergaard

Jeg arbejder til daglig som vicerektor på et alment gymnasium, hvor jeg blandt andet arbejder med HR, økonomi og kompetenceudvikling af de ansatte personalegrupper. Jeg er A-side repræsentant i SU.

Jeg er Cand.scient. fra AU og lektor i bioteknolog, biologi og kemi, og fungerer blandt andet som UVM’s tilsynsførende i pædagogikum for nye gymnasielærere.

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

Gå til indkøbskurven...