BurgerBurgerCloseClose

SU-kursus gør en forskel

26-08-2013

Et gennemført SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet

Det er en af konklusionerne i en effektmåling, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed. Effektmålingen blev gennemført i 2012 og nu foreligger den endelige rapport.

Forudsætninger for et godt SU-kursus
EVA har undersøgt, hvilke elementer et SU-kursus skal indeholde for, at det efterfølgende får en positiv effekt på SU’s arbejde. Rapporten peger på fem elementer:

  • Deltagelse fra både medarbejder og ledelsesside
  • Undervisning kobles til institutionens hverdag
  • Værktøjer og regelsæt til at forstå og efterleve Samarbejdsaftalens bestemmelser og intention
  • Frit/fortroligt forum under kursusdagen
  • Hurtig opfølgning i SU efter kursusdagen

Effekterne af SU-kursus
EVA har endvidere undersøgt, hvilke effekter et SU-kursus har på et SU. Rapporten peger på tre elementer:

  • Bedre organisering af SU’s arbejde
  • Bedre samarbejde internt i SU
  • Øget arbejdskvalitet
Gå til indkøbskurven...