BurgerBurgerCloseClose

Nyt medlem af Samarbejdsnævnet

16-12-2015

Pernille Reuter Eriksen, afdelingschef i Forsvarsministeriets Departement, er af Finansministeriet udpeget som nyt medlem af Samarbejdsnævnet. Hun afløser Lars Mortensen, tidligere afdelingschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der har valgt at gå på pension. Parterne på det statslige arbejdsmarked takker i den forbindelse for hans indsats gennem årerne.

Samarbejdsnævnet er nedsat ifølge Samarbejdsaftalen til at behandle og afgøre sager om fortolkning og brud på Samarbejdsaftalen.

Gå til indkøbskurven...