BurgerClose

SU-kursus gør en forskel

I Samarbejdssekretariatet evaluerer vi løbende vores kurser, og vi oplever at vores kursister generelt er rigtig godt tilfredse. Du kan finde opsummering af evalueringerne her.

Vi har supplerende med dette fået gennemført to effektevalueringer af SU-kurserne (de åbne og de arbejdsmarkedsrettede grundkurser) for at vurdere, om kurserne understøtter en udvikling af praksis i samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser. Evalueringerne blev gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut og tog udgangspunkt i tidligere kursisters erfaringer med kursusaktiviteten og deres efterfølgende arbejde med at omsætte det, de har lært på kurset, i samarbejdsudvalgets arbejde.

Evalueringerne viser, at et SU-kursus giver øget arbejdskvalitet i form af:

  • Bedre organisering af SU’s arbejde
  • Bedre samarbejde internt i SU
  • Øget arbejdskvalitet

EVA har derudover undersøgt, hvilke elementer et SU-kursus skal indeholde for, at det efterfølgende får en positiv effekt på SU’s arbejde. Rapporten peger på fem elementer:

  • Deltagelse fra både medarbejder og ledelsesside
  • Undervisning kobles til institutionens hverdag
  • Værktøjer og regelsæt til at forstå og efterleve Samarbejdsaftalens bestemmelser og intention
  • Frit/fortroligt forum under kursusdagen
  • Hurtig opfølgning i SU efter kursusdagen

Du kan læse rapporterne her:

Evaluering af Samarbejdssekretariatets kursusaktivitet

Undersøgelse af kursisters anvendelse af SU-kurser i praksis.

Læs mere om vores SU-kurser her.

Gå til indkøbskurven...