BurgerClose

Priser

Følgende priser for afholdelse af kurser er gældende pr. 1. april 2022:

Rådgivning og afholdelse af kortere oplæg ydes vederlagsfrit.

Planlægning og drøftelse af indholdet af vores kursus foregår som regel pr. telefon og mail. I det omfang, I som arbejdsplads ønsker et formøde med underviser, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr på kr. 1.750,00.

Ovenstående priser er inklusiv kursusmaterialer samt udgifter til underviserens transport.

Arbejdspladsen står for at stille lokale til rådighed samt at sørge for forplejning.

Priser

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Gå til indkøbskurven...