BurgerClose

SU-kursus - På arbejdspladsen

Kurset er designet til jeres samarbejdsudvalg. Det varer en dag med mindre vi aftaler andet. Kurset foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder. Det er et oplagt kursus til nye medlemmer, SU-sekretærer, suppleanter mv. eller hvis I ønsker et kursus for en større gruppe deltagere.

Hvad får I ud af kurset?

Med et SU-kurset på jeres arbejdsplads får I et mere skræddersyet kursus i jeres egne omgivelser.

Kurset skal give jer forståelse for: At samarbejdsudvalgene har et fælles afsæt, fælles mål og fælles forståelse for hinandens roller.

At ledelses- og medarbejderrepræsentanter sammen i samarbejdsudvalget kan nå et bedre resultat end hver for sig (1 + 1 = 3). At den konstruktive dialog er kernen i samarbejdsudvalget arbejde.

Når I har haft kurset vil I kunne svare på spørgsmålene:

  1. Hvorfor ? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
  2. Hvem ? – Rollen som medlem af SU
  3. Hvad ? – Indholdet i SU’s arbejde
  4. Hvordan ? – Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget.
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Enkeltmandsarbejde: Så du får afklaret hvad samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Kr. 10.000 eksklusiv moms pr. undervisningsdag samt undervisers udgifter til transport.

Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max. 24 deltagere.

Bestilling

Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration på telefon 70 27 23 21 eller send en e-mail.

Tidsramme

I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag, eller hvis I ønsker et 2-dagskursus.

Kurset er normalt et dagskursus fra 9.00 til 16.00, som afholdes på jeres arbejdsplads Det er også muligt at holde et kursus for to nært beslægtede institutioners SU. F.eks. for 2 gymnasier eller for 2 LSU.

Se priser for nærmere information.

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

SU-kursus - På arbejdspladsen

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Effekt af SU-kurser

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her.

Gå til indkøbskurven...