BurgerClose

Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum II (kursus for det erfarne SU)

Kurset er målrettet det erfarne samarbejdsudvalg, der savner inspiration til SU-arbejdet, eller som ønsker at komme i dybden med særlige elementer af SU-arbejdet. Vi forudsætter således at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i et SU-grundkursus.

Emnet for kurset kan f.eks. være et eller flere af disse emner:

  • Udarbejdelse af en personalepolitik
  • At revidere forretningsorden for deres SU-arbejde
  • At få arbejdet med roller og forventninger til hinanden i udvalget
  • At få mere dialog ind i SU-arbejdet
  • At få flere perspektiver i spil i drøftelserne
  • At opnå optimal værdi som del af SU-arbejdet

Kursets indhold designes således til netop jeres samarbejdsudvalg og det, der fylder hos jer. Vi afholder kurset hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for. Kursets varighed afhænger af antallet af emner, I ønsker at beskæftige jer med.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede SU-medlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen samt stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Hvad får I ud af kurset?

I får mulighed for at beskæftige jer med de dele af jeres SU-arbejde, der kan forbedres, og som kan gøre at I får optimal værdi ud af drøftelserne i samarbejdsudvalget.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget, men også får inspiration til SU-arbejdet fra andre arbejdspladser
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Se priser for nærmere information. Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

Kursets varighed aftales med sekretariatet.

I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum II (kursus for det erfarne SU)

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Effekt af SU-kurser

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her.

Gå til indkøbskurven...