BurgerClose

Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum I (lukket grundkursus for eget SU)

Kurset er målrettet det nyetablerede samarbejdsudvalg eller de udvalg, hvor der er mange nye medlemmer, og hvor det derfor giver mening at afholde kurset for nye medlemmer hos jer i stedet for at sende de nyudpegede medlemmer afsted på kurset på tværs af de statslige arbejdspladser.

Fordelen ved at afholde kurset hos jer er, at det er designet til netop jeres samarbejdsudvalg. I når gennem de samme læringsmål som på kurset for nye medlemmer, men vi tager højde for de rammer, der er for netop jeres institution, og hvad der fylder hos jer. Kurset varer 7-8 timer og foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Det er også muligt at holde et kursus for to nært beslægtede institutioners SU eller for to lokale samarbejdsudvalg.

Hvad får I ud af kurset?

 • Ved at afholde kurset på jeres arbejdsplads, får I et skræddersyet kursus i jeres egne omgivelser.
 • I overholder §11 i Samarbejdsaftalen om at alle nyudpegede medlemmer af SU skal tilbydes at deltage i SU-uddannelse
 • I får afklaret baggrunden for og formålet med SU-systemet
 • I bliver afklaret med de centrale bestemmelser i samarbejdsaftalen der regulerer SU-arbejdet og herunder roller og forpligtigelser for henholdsvis ledelses og medarbejderrepræsentanter.
 • I bliver helt skarp på SU’s genstandsfelt og indholdet i SU-arbejdet
 • I bliver præsenteret for, hvad der kendetegner ”det gode samarbejde”

Hvad kan du svare på, når du kommer hjem fra kurset?

 • Hvorfor? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
 • Hvem? – Rollerne og forpligtigelserne som medlem af SU
 • Hvad? – Genstandsfeltet for og indholdet i SU’s arbejde
 • Hvordan? – Hvordan forpligtigelser og mødevirksomhed hænger sammen for værdiskabelse

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

 • Underviseroplæg - Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i arbejdet
 • Gruppearbejde - Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
 • Enkeltmandsarbejde - Så du får afklaret hvad samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
 • Dialoger og diskussion - Så I kan udveksle erfaringer på det samlede kursushold

Pris

Se priser for nærmere information. Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

7 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - det kan du læse mere om her.

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

 

Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum I (lukket grundkursus for eget SU)

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Effekt af SU-kurser

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her.

Gå til indkøbskurven...