BurgerClose

Kompetenceaftaler

Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

På baggrund af ovenstående aftale er der oprettet et Kompetencesekretariatet, hvis hovedopgaver er følgende:

  • Rådgive statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk kompetenceudvikling.
  • Rådgive om mulighed for at opnå økonomisk støtte.
  • Opsamle og formidle erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  • Administrere parternes fonde og betjene udvalg.

Læs aftalen.

Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser bidrager til finansiering af konkrete udviklings- og omstillingsprojekter, herunder projekter der har til formål at fremme institutionens og medarbejdernes udvikling gennem personalepolitiske tiltag.

Læs aftalen.

Aftale om Kompetencefonden

Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling.

Læs aftalen.

Aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Formålet med centret er:

  1. At medvirke til at skabe kvalitet i og effekt af arbejdet med kompetenceudvikling i staten.
  2. At understøtte anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling gennem rådgivning og vejledning af statens institutioner (Samtlige institutioner omfattet af aftaler mellem CFU og Finansministeriet), forskellige medarbejdergrupper og de forhandlingsberettigede organisationer på området.
  3. At formidle viden om kompetenceudvikling i staten.
  4. At administrere parternes fonde samt sekretariatsbetjene bestyrelsen og parternes udvalg.

Læs aftalen.

Gå til indkøbskurven...