BurgerClose

Hvordan kan SU arbejde med egen dialogkultur?

06-12-2021

Kære Læser

I dette nyhedsbrev sætter vi igen fokus på ”den dialogiske samtale”, som en metode til at fremme en mere konfliktrummelig kultur i samarbejdsudvalg. Vi har nu afprøvet metoden i samarbejde med flere forskellige arbejdspladser, og vi er stadig stærkt begejstrede for de potentialer, vi ser i den. Både som et redskab til forbedre dialogen internt i samarbejdsudvalget og som noget, der kan bruges mere bredt på de statslige arbejdspladser i forhold til at drøfte dilemmafyldte situationer.

Pointer fra seminar om håndtering af konflikter i SU

I regi af Ledelsesugen 2021 afholdt vi et arrangement, hvor vi havde inviteret Bjørn Nygaard fra Center for Konfliktløsning til at facilitere en seance, hvor deltagere fra statslige samarbejdsudvalg kunne få indblik i tankerne bag ”den dialogske samtale” som metode, samt selv prøve metoden af i praksis og erfaringsudveksle med SU-medlemmer fra statslige arbejdspladser. Bjørn har været med til at udvikle vores to nye kurser, der bygger på metoden. Du kan læse nogle af hans pointer fra seminaret her.

Erfaringer fra Tietgen Handelsgymnasium og andre arbejdspladser

Tietgen Handelsgymnasium i Odense var en af de første arbejdspladser, der afprøvede ”den dialogske samtale” som en metode til at opnå øget dialog i SU. Vi har efterfølgende interviewet formand og næstformand for samarbejdsudvalget, om hvad de fik ud af kurset – bl.a. siger formand, Annette Vilhelmsen ”Kurset satte fokus på, hvor vigtig kommunikation er i dialogen, og vi fik nogle tanker om, hvordan vi kan blive bedre i dialogen og mindske konflikter. Vi har lovet hinanden, at vi en gang om året tager et lignende kursus, så vi løbende får et fælles sprog og en fælles referenceramme,”. Læs hele interviewet her.

Vi har også haft mulighed for at prøve kurset af hos andre arbejdspladser, herunder på et fakultet på et af landets store universiteter, hvor de brugte metoden til at drøfte, hvordan de lokalt kunne implementere en række anbefalinger fra et udvalg, der var nedsat fra centralt hold.

På seminaret hjalp medlemmer fra en lang række forskellige samarbejdsudvalg os med at evaluere metoden. Vi havde valgt, at deltagerne skulle prøve metoden af i forhold til en drøftelse omkring rammerne for arbejdspladsens anvendelse af hjemmearbejde. Det kom der mange spændende drøftelser ud af, og tilbagemeldingen fra deltagerne viste, at metoden er ganske velegnet i forhold til at drøfte et emne, der på nogle arbejdspladser er stærke og evt. konfliktende holdninger til, men også vigtigheden af at holde sig relativt stringent til strukturen i metoden. Den sidste pointe viser, at en tydelig mødeledelse også er afgørende for hvor meget, man får ud af dialogen, og at der her også kan være meget at hente. Derudover fortalte de deltagere på seminaret, der ikke selv sad i SU, men havde opgaver i forhold til at understøtte SU-arbejdet på egen arbejdsplads, at de finder metoden velegnet at anvende i forhold til en tidlig involvering af samarbejdsudvalget i forbindelse med udarbejdelse af diskussionsoplæg, således at de i højere grad er ”inden for skiven”, når de foreligges for udvalget.

Kurser om den dialogiske samtale

Fik du ikke læst det nyhedsbrev, hvor vi fortalte om vores nye kurser, og hvorfor vi har udviklet dem – så kan du genlæse det her: Lær at håndtere konflikter i SU.

Og ellers kan du læse kursusbeskrivelserne her:

Temakursus: SU som dialogforum - Samarbejdssekretariatet

Temakursus: SU som aktør i forhold til den konfliktrummende kultur på arbejdspladsen - Samarbejdssekretariatet

Drøftelser omkring hjemmearbejde

Du kan læse mere om, hvad der vil være relevant at drøfte i forhold til anvendelsen af hjemmearbejdet i dette blogindlæg: Anvendelsen af hjemmearbejde - Samarbejdssekretariatet

Hvis du har spørgsmål til kurserne eller i øvrigt gerne vil vide mere om noget vedr. Samarbejdsaftalen, er du altid velkomne til at kontakte os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk eller +45 7027 2321

Som altid – del meget gerne nyhedsbrevet med dine kollegaer.

På sekretariatets vegne,

Magnus Bryde og Pia Lassen

Gå til indkøbskurven...