BurgerClose

Evaluering af SU-arbejdet

Kurset er målrettet samarbejdsudvalg, der ønsker guidning på den tilbagevendende opgave med at evaluere sit SU-arbejde. På dagen anvendes Samarbejdssekretariatets nyudviklede værktøj til evaluering af SU-arbejdet, der er med til at sikre at I får evalueret alle relevante facetter af SU-arbejdet.

Dette kursus giver jer mulighed for:

  • En systematisk evaluering af jeres lokale SU-arbejde
  • En mulighed for at dykke ned i de dele af jeres SU-arbejde, som I med fordel kan sætte fokus på
  • Fælles udarbejdelse af en handlingsplan

Kurset er berammet til 7-8 timer og foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede SU-medlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Faciliteringen gennemføres af en erfaren SU-underviser, der er ekspert i Samarbejdsaftalen såvel som det praktiske SU-arbejde.

Hvad får I ud af kurset?

I får faciliteret opgaven med jævnligt at evaluere jeres SU-arbejde med henblik på at sikre, at samarbejdet kvalificeres og målrettes, samtidig med at I guides igennem de dele af Samarbejdsaftalen, som jeres evaluering viser, at I med fordel kan sætte fokus på. I får tips og tricks til det praktiske SU-arbejde, og dagen slutter af med at I udarbejder en opfølgningsplan.

Pris

Se priser for nærmere information. Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

7-8 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Evaluering af SU-arbejdet

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...