Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

Generelle spørgsmål

Hvordan opsiger SU eksisterende lokale retningslinjer?

Ligesom SU kan fastlægge retningslinjer eller principper for arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold jf. §6, kan hver af parterne (d.v.s. henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden) opsige fastlagte retningslinjer med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen skal samarbejdsudvalget dog forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer på en måde, som er tilfredsstillende for samarbejdsudvalgets parter. Det er derudover vigtigt at pointere, at det af cirkulærebemærkningerne til §6 fremgår, at der skal være bred tilslutning blandt medlemmerne af den pågældende ”side” i Samarbejdsudvalget og således ikke tale om enkeltstående medlemmers synspunkter.

Hvad er forskellen på SU-udvalg og MED-udvalg?

MED-udvalg er den kommunale og regionale pendant til SU-udvalg, men med et tilsvarende andet aftalegrundlag og dermed også formål, indhold og struktur.

Hvis formanden er forhindret i at deltage til et møde overtager samarbejdsudvalgets næstformand så mødeledelsen?

Det er det enkelte samarbejdsudvalg der bestemmer reglerne for mødeafvikling og altså om næstformanden automatisk overtager ved afbud. Det bestemmer de via deres forretningsorden. Der er ingen bestemmelse af det i samarbejdsaftalen. 

Mister tillidsrepræsentanten sin plads i SU, hvis vedkommende stopper som tillidsrepræsentant?

Ja, tillidsrepræsentanten skal træde ud, når han eller hun ikke længere er valgt. Medarbejderepræsentanten i SU skal nemlig være en tillidsrepræsentant. Det står i samarbejdsaftalens § 6

Kan medlemmer af samarbejdsudvalg få kompensation for deltagelse i møder uden for normal arbejdstid?

Ja, møder uden for normal arbejdstid OG rejsetid til møder kompenseres via lønudbetaling eller ved frihed.

Hvis møderne ligger udenfor arbejdstiden medregnes de i den samlede arbejdstidsopgørelse. Arbejdstiden kommer til at indgå i den opgørelse, som institutionen laver af, hvor meget tid medarbejderen bruger på sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det står i tillidsrepræsentant aftalen § 7, og SU aftalen § 10.

Er møder i samarbejdsudvalget åbne møder?

Som udgangspunkt nej. Møderne er lukkede møder med mindre samarbejdsudvalget laver en retningslinje, der bestemmer at gøre møderne til åbne. I så fald vil der være adgang for alle ansatte. 

Kan man behandle personsager i SU?

Ja, det kan man godt. Men det er ikke altid en god ide at drøfte enkelte medarbejdere på møderne. Man kan dog komme ud for situationer, hvor en medarbejders adfærd strider imod en af SU’s retningslinjer eller påvirker arbejdet i SU. I så fald vil det være naturligt at tage sagen op på udvalgsmøderne. 

Men er det en medarbejder, der får problemer med ledelsen er det en sag for tillidsrepræsentanten og ikke SU.  

Skal man deltage i et SU-kursus?

Nej, det er der ingen pligt til. Men alle medlemmer skal have tilbuddet om et kursus indenfor de første 6 måneder efter de er blevet udpeget. 

Hvem skal betale SU-medlemmers deltagelse i kursus?

Kurset bliver betalt af arbejdsgiveren. Det skal tilbydes i løbet af de første 6 måneder efter medlemmet er udpeget. 

Hvordan opsiger man indgåede retningslinjer?

Hver part kan opsige retningslinjer med 3 måneders varsel. I den varslingsperiode kan samarbejdsudvalget så forsøge at lave ny retningslinje. Hvis hele udvalget er enige om at opsige retningslinjen så kan det ske med kortere varsel end de 3 måneder.

Hvem betaler bod?

Ledelsen betaler bod, fordi det kun er dem der kan idømmes bod. Boden gives nemlig, når ledelsen ikke overholder deres informationspligt og betales fra institutionens bevilling. Medlemmerne i samarbejdsudvalget kan bruge beløbet til at fremme og styrke deres samarbejde, hvis de kan blive enige om det. Kan de ikke blive enige vil boden gå til centralorganisationerne. 

Hvilken rolle har Pædagogisk Råd i forhold til SU?

Pædagogisk råd diskuterer udviklingen af de pædagogiske forhold på en skole. Rådet består af undervisere og ledelsen. I SU repræsenterer medarbejderrepræsentanterne ikke kun undervisere, men alle medarbejdere. SU diskturer også forhold der handler om alle aspekter af skolens udvikling og fremtid.
 

Hvordan kan SU få indflydelse på budgetter i en selvejende institution?

SU skal arbejde med budgetforslag, og ledelsen har derudover informationspligt om den forventede udvikling i skolens økonomi. 

Som selvejende institution kan man bedst give SU indflydelse ved at lægge møderne på de rigtige tidspunkter i forhold til budgetprocessen. Læg derfor møderne sådan at SU har mulighed for at diskutere budgetforslagene inden bestyrelsen skal godkende dem.
 

Hvor mange penge kan man få fra Kompetencefonden?

De enkelte institutioner bliver tildelt en hvis portion midler afhængigt af, hvad deres ministerområde er blevet givet. Hvis du vil finde ud af hvor meget de enkelte institutioner har af midler, skal du kontakte ministeriets HR-afdeling.

Gå ind på www.kompetenceudvikling.dk for at læse mere. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. samarbejdsaftalen eller andet, så kontakt en af vores koordinerende konsulenter eller skriv en mail til: kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

Magnus A. Bryde

Telefon: 4697 3819

Magnus@samarbejds
sekretariatet.dk
 

Pia Lassen

Telefon: 4178 2132

Piala@samarbejds
sekretariatet.dk
 

 
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os