BurgerBurgerCloseClose

Opsummering af paneldeltageres perspektiver på samarbejde

Pointer fra Samarbejdssekretariatets paneldebat i ledelsesugen 2019:

 • Ane Alsløv, næstformand for sammenlagt SU- og Arbejdsmiljøudvalg, Slots og Kulturstyrelsen
  Når man har magten, har man også et ansvar for at forvalte den bedst muligt, og for at kunne det, skal ledelsen bruge medarbejderne. Medarbejderrepræsentanter kan opfange den uformelle snak og har en viden, som ledelsen ikke kan få andre steder. Det skaber stor værdi når medarbejderrepræsentanter kan bringe den viden til bordet og kvalificere ledelsens beslutningsgrundlag. I Slots- og kulturstyrelsens samarbejdsudvalg ser de det som et juletræ. Toppen af juletræet er ledelsesrummet, som kan udvides til at omfatte medarbejderrepræsentanter, når beslutninger skal kvalificeres. Når de endelige ledelsesbeslutninger skal træffes indsnævres det rum igen – indtil der er en ny forandring eller beslutning i spil, og det udvides til at omfatte medarbejderrepræsentanter en gang mere.

 

 • Stefan Hermann, direktør og formand for HSU, for Københavns Professionshøjskole
  Det er vigtigt at have blik for både involvering og timing, så man som ledelse docerer information på en måde, der er overbliksskabende for medarbejdersiden. Og at man bruger den tid det tager, at skabe overblikket, så man ikke ender i en kompleksitetsspiral. Det er også vigtigt at være bevidst om, at der er grundlæggende interesseforskelle, og at hvis man skal overskride dem, så kræver det, at man strækker sig mod hinanden. Det er der en respekt i at gøre. Men der er endnu mere værdi i at sige, at der er noget vi skal gøre sammen, og huske på, at det hverken først eller sidst handler om ledelse og medarbejdere. Det handler om de studerende. Det glemmer vi nogle gange.

 

 • Ingrid Kryhlmand, næstformand for HSU, Københavns Universitet
  Hvis man føler der er reel vilje til at høre medarbejdersiden, og hvis ledelse og medarbejdere er enige om at gøre noget godt for arbejdspladsen, så giver det positiv energi. Hovedsamarbejdsudvalget på Københavns Universitet har været involveret i mange ændringer, og det er et centralt element i det samarbejder, vi har haft, at der har været en reel inddragelse af medarbejderne. Den enkelte medarbejder har medindflydelse på og medansvar for hvordan arbejdet udføres, og det er ledelsens ansvar at sikre gode rammer for medarbejderne og sikre, at de inddrages i skabelsen af de rammer.

 

 • Michael Ørnø, direktør for formand for SU, Statens IT
  Vi har været igennem forandringer, udflytninger og fusioner og midt i alt det, har vi samtidig haft enormt travlt og svært ved at motivere medarbejderne til at lægge flere timer. Vi tog det op i samarbejdsudvalget, og her fandt vi jo ud af, at mens vi i ledelsen tilbød flere penge, så ønskede personalet mere frihed. Det var vi lidt skeptiske overfor, for så skubber vi bare problemet foran os, men sammen i samarbejdsudvalget fandt vi en løsning, hvor overtid afvikles i perioder uden for vores spidsbelastningsperioder. Det er et meget godt eksempel på, hvordan samarbejdsudvalg kan bidrage til at løse konkrete problemer til gavn for både ledelse, medarbejdere og opgaven.
Opsummering af paneldeltageres perspektiver på samarbejde
Gå til indkøbskurven...