BurgerClose

SU skal gøre en forskel på arbejdspladsen og for organisationen

24-11-2020

I Samarbejdssekretariatet har vi udviklet nye tilbud, der kan understøtte jeres evaluering af SU-arbejdet.

Hvis I vil sikre, at jeres SU gør en positiv forskel for jeres arbejdsplads og organisation, er det vigtigt løbende at evaluere og justere samarbejdet, så det skaber mest værdi.

Konkret består tilbuddet af en spørgeramme, der guider jer gennem en evalueringsproces, og en handlingsplan, der får jer til at sætte fokus på konkrete handlinger til forbedring af samarbejdet. Du kan downloade materialet gratis fra vores hjemmeside. Alternativt kan du også bestille en af vores erfarne undervisere til at facilitere processen. De kan bidrage til afklaring af spørgsmål omkring forståelsen af SU-aftalen og komme med gode råd baseret på deres store erfaring fra undervisning på mange af statens forskellige arbejdspladser. Nederst i nyhedsbrevet kan du se eksempler på hvordan SU-medlemmer har oplevet, at en faciliteret evaluering har skabt værdi.

Du kan downloade spørgeramme og opfølgningsplan her.

Du kan se eller gense webinaret, hvor vi sammen med repræsentanter fra RUC og KU drøftede den værdiskabelse, som evaluering af SU-arbejdet giver for arbejdspladserne, her.

Hvis du vil vurdere dit SU’s behov for evaluering eller anden bistand, kan du prøve at tælle sammen, hvor mange af nedenstående udsagn du kan svare ”fungerer godt” på:

  • Er I helt skarpe på hvad og hvordan, I informerer og drøfter i SU, så arbejdet reelt bliver værdiskabende og gør en forskel for arbejdspladsen?
  • Fungerer dialogen og samarbejdet godt, og er det baseret på respekt og tillid?
  • Har I lagt en god årsplan for SU-arbejdet og understøtter jeres mødekadence, forretningsorden og dagsordner værdiskabelsen i SU?
  • Fungerer afholdelsen af jeres SU-møder optimalt, eller er der plads til forbedringer?
  • Er I gode til at synliggøre jeres SU-arbejde og den forskel, det gør, over for resten af arbejdspladsen?

En fræk vurdering kunne lyde

0-1 ud af 5: Bestil ”SU med Succes”-kurset, der introducerer til Samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet

2-3 ud af 5: Foretag eller book en evaluering af SU’s arbejde

4-5 ud af 5: Fortsæt det gode arbejde og book eventuelt et temakursus, hvor vi guider jer til at få endnu større værdi ud af jeres SU-arbejde

Er I interesseret i en gratis faciliteret evaluering med en af sekretariatets erfarne undervisere?

Vi vil meget gerne indsamle yderligere erfaringer med brugen af det nye evalueringsmateriale. I forbindelse med denne lancering tilbyder vi derfor de første 5 arbejdspladser, der henvender sig, en gratis facilitering af en evalueringsseance. Vi vil blot efterfølgende interviewe enkelte af deltagerne for at dele deres oplevelse af dagen.

Men vær hurtig for vi skal gerne have aftalerne i kalenderen inden udgangen af 2020 – dog kan vi sagtens afholde seancerne ind i 2021.

Vi ser frem til at møde jer.

På sekretariatets vegne,

Magnus Bryde og Pia Lassen

P.s. Du kan nu finde datoer for virtuelle åbne kurser for nyudpegede medlemmer af SU i kursuskalenderen.

Gå til indkøbskurven...