BurgerClose

Kursustilbud til universitetsansatte SU-medlemmer

27-03-2019

Som noget nyt udbyder vi nu kurser tilpasset nye medlemmer af samarbejdsudvalgene indenfor universitetssektoren.

Formålet er som altid at give viden om og forståelse for Samarbejdsaftalen og hvordan man som medlem af et samarbejdsudvalg kan bidrage til samarbejdet i organisationen.

Ved at udbyde et kursus målrettet en enkelt sektor og de styringsmæssige og økonomiske rammevilkår, der er særegne for denne, håber vi at kunne give bedre muligheder for vidensdeling på tværs af de deltagende arbejdspladser. Det første sektortilpassede kursus er for universitetssektoren og afholdes den 22. maj i Aarhus. Vi afholder et tilsvarende kursus i København den 22. august 2019.

Underviserne er Anders Kragh Moestrup og Pia Lassen, der begge har stor indsigt i universitetsverden.

Hvis du har ønsker om afholdelse af et kursus på tværs af arbejdspladserne inden for en bestemt sektor, er du meget velkommen til at kontakte os på 7027 2321 eller mail: kontakt@samarbejdssekretariatet.dk

Gå til indkøbskurven...