Sekretariatet

Box 112 / 1004 København K.
Telefon: 70 27 23 21
Kontakt(at)samarbejdssekretariatet.dk

EAN: 5798 0098 14401
CVR: 10213231

Koordinerende konsulent
Pia Lassen

Telefon: 41 78 21 32
Piala(at)samarbejdssekretariatet.dk

Koordinerende konsulent
Magnus Bryde

Telefon: 4697 3819
Magnus(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Kursussekretær
Pia Hendrichsen

Mobil: 70 27 23 21
Pia(at)samarbejdssekretariatet.dk 

Nyhedsbreve

Samarbejdssekretariatet udsender løbende nyhedsmail om emner, der vedrører samarbejdsudvalgets arbejde.

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Tilmeld nyhedsbrev


Nyheder fra Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet udbyder 14 åbne SU-kurser i 2018. Se kursuskalenderen her.

Underviserrum

SU-underviserseminar november 2013

Samarbejdssekretariatets SU-undervisere, har her adgang til et fælles forum.

Kontakt sekretariatet for yderligere information.

 

 

Sådan bruges cookies på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

TYPO3 CMS benytter en session cookie som nødvendig for at få websitet til at fungere. Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics som også sætter en cookie.

Som bruger kan du altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner og services kan blive sat ud af drift idet de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg som du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret i dit besøg på hjemmesiden, kan efterfølgende slettes nemt. Klik på nedenstående links for få vejledning til din browser. Hvis du bruger flere browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

Internet Explorer * Mozilla Firefox  * Google Chrome  * Opera * Safari * Flash cookies * iPhone/Apple * Android telefoner * Windows7 telefoner

SU-undervisere

Samarbejdssekretariatet råder over et korps af SU-undervisere, der alle har praktisk erfaring med arbejdet i statens samarbejdsudvalg. Vores undervisere er bosiddende rundt om i Danmark, for at minimere kørselsudgiften for rekvirenten. Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration for yderligere info. 

Maja Aasted

Maja Aasted

Jeg er lektor på et alment gymnasium i København, hvor jeg fungerer som formand for vores pædagogske udvalg, samt sidder i SU og bestyrelsen. Jeg planlægger i samarbejde med ledelsen al intern efteruddannelse af kollegiet. Jeg er uddannet cand. mag. i samfundsfag og historie.

Jeg arbejder desuden som tilsynsførende på pædagogikumuddannelsen og har der igennem erfaring med mange typer af uddannelsesinstitutioner inden for både ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Lars Albrektsen

Lars Albrektsen 

Jeg er Afdelingsleder/sagsbehandler i Flyvevåbnet. Tidligere har jeg arbejdet med uddannelsen af Forsvarets værnepligtige talsmænd. Har en HR-baggrund, arbejdet en del med kompetenceudvikling.

Proceskonsulent uddannet fra Copenhagen Coaching Center. Jeg har erfaring som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, kursusleder på TR-uddannelse.

Har endvidere virket siden 1993 som SU-underviser i Forsvaret. Tilknyttet Beredskabsstyrelsen som ekstern underviser og censor på deres voksenpædagogiske grunduddannelse.

 

Lars F. Hansen

Lars F. Hansen

Jeg er uddannelseskonsulent i Domstolsstyrelsen og arbejder primært med kompetenceudvikling og implementering af nye uddannelser. Jeg underviser på flere forskellige seminarer inden for Domstolene og er certificeret i MBTI I og II (Myers–Briggs Type Indikator), og IPMA projektleder D. Jeg sidder samtidig i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget som tillidsrepræsentant. Jeg har tidligere været ansat i Københavns Byret.

Sofie Janning Hansen

Sofie Janning Hansen

Jeg er kontorassistent, krydret med efteruddannelse indenfor HR, voksenundervisning, LEAN, forhandling og personlig udvikling.

Jeg har både ledelses- og TR-erfaring. Desuden har jeg i sammenlagt mere end 10 år været en del af SU’er både i staten og i en statslignende institution. Til dagligt arbejder jeg lidt som kursussekretær og meget som fællestillidsrepræsentant.

Anders Laustsen

Anders Laustsen

Jeg er uddannet Cand.scient.adm. og er ansat som chefkonsulent i Søfartsstyrelsen. Jeg har arbejdet med SU siden 2009, og har bl.a. været sekretær for udvalget i en årrække. Fra tidligere har jeg også erfaring som tillidsrepræsentant. Som daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet og ledelsesrepræsentant i SU, arbejder jeg med det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivsel, stress og sygefravær.

Herudover er mine primære ansvarsområder organisationsudvikling, auditering, ledelses- og kompetenceudvikling. I den forbindelse har jeg også arbejdet med ressortomlægninger og flytning af arbejdspladser.

 

 

Birgitte Birk Lind

Birgitte Birk Lind

Jeg arbejder som uddannelseschef på et alment gymnasium. Er uddannet cand. mag i dansk og samfundsfag og er i gang med en masteruddannelse i gymnasiepædagogik.

Jeg sidder i SU på A-siden, og har tidligere siddet på B-siden som TR.

Anders Kragh Moestrup

Anders Kragh Moestrup

Jeg er chefkonsulent i HR-afdelingen på Aarhus Universitet. Uddannet Cand. scient og HD i ledelse og organisation. Jeg arbejder til dagligt med arbejdsmiljø, og har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene. Underviser bl.a. på arbejdsmiljøuddannelsen og har mangeårig erfaring som tillidsrepræsentant og medlem af både lokalt og hovedsamarbejdsudvalg.

Hanne Mortensen

Hanne Mortensen

Jeg er underviser og kompetenceområdeleder på pædagoguddannelsen Campus Carlsberg.

Jeg har siddet i samarbejdsudvalget af flere omgange og er for øjeblikket tillids suppleant. Igennem hele mit arbejdsliv har jeg været meget aktiv i organisationsarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet på de arbejdspladser jeg har været på.

Derudover har jeg stor erfaring med mødeledelse i mange forskellige sammenhænge.

 

 

Bodil Neergaard

Bodil Neergaard

Jeg er chefkonsulent i HR i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, uddannet cand.jur., proceskonsulent og coach. Jeg arbejder med kompetence- og ledelsesudvikling, personalepolitik og har opgaven som sekretariat for Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Jeg har mange års erfaring med at få samarbejdsudvalg til at fungere i de styrelser, hvor jeg har arbejdet. Jeg har været underviser og har stået for facilitering af kurser, konferencer og workshops på de arbejdspladser, som jeg har været på.

 

 

Berit Ploug

Berit Ploug

Jeg er chefkonsulent i Rigspolitiets Koncern HR, hvor jeg arbejder med strategisk kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse for politiet. Jeg er cand.scient.adm. og har erfaring som projektleder og proceskonsulent inden for HR-området. 

Ift. SU arbejdet har jeg tidligere erfaring både som hhv. tillidsrepræsentant, SU-sekretær og leder - og har desuden arbejdet indgående med Samarbejdsaftalen ifm. OK05.

 

 

Mads Bielefeldt Stjernø

Mads Bielefeldt Stjernø

Jeg er uddannet cand.scient.pol og er ansat som chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg også er tillidsrepræsentant. Jeg har været involveret i SU-arbejde siden 2005. Til dagligt arbejder jeg primært med tværgående koordinering, herunder med styring af kontrakter og udbud. Fra tidligere tider har jeg erfaring med webudvikling og kommunikation samt politiske opgaver inden for bl.a. digitalisering og virksomheders samfundsansvar (CSR). 

 

 

Jacob Vestergaard

Jacob Vestergaard

Jeg er chef for uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland og er Uddannet officer (CF) og Master i Kommunikation fra RUC. Til dagligt arbejder jeg med personaleledelse, kompetenceudvikling, rekruttering og uddannelse samt naturligvis beredskab. Jeg har siddet i SU som ledelsesrepræsentant siden 2005.

Ulrik Lyng Vestergaard

Ulrik Lyng Vestergaard

Jeg arbejder til daglig som uddannelseschef på et alment gymnasium, hvor jeg blandt andet arbejder med HR, økonomi og kompetenceudvikling af de ansatte personalegrupper. Jeg er A-side repræsentant i SU. Jeg er Cand.scient. fra AU og lektor i bioteknolog, biologi og kemi, og fungerer blandt andet som UVM’s tilsynsførende i pædagogikum for nye gymnasielærere.

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. kurser, kontakt kursussekretær Pia Hendrichsen på mail eller telefon: 70272321.

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

 
Find vores profil på linkedinTilmeld dig vores nyhedsbrevKontakt os