BurgerClose

Integrationsaftalen

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Formålet med aftalen er, at grupper med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan opnå beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst for etniske minoriteter, der generelt har sværere ved at finde beskæftigelse end andre.

Parterne på det statslige arbejdsmarked følger med aftalen konkret op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA/LO) i 2002. Af integrationsaftalen fra 2002 fremgår, at de overenskomstmæssige parter anviser løn- og ansættelsesvilkår for konkrete integrations- og oplæringsforløb.

Aftalen omfatter specielt grupper med manglende sprogkundskaber i kombination med manglende faglige kompetencer og/eller arbejdspladserfaring. En person, der ansættes efter aftalen, vil således ikke umiddelbart have de nødvendige kvalifikationer til at bestride en ordinær stilling, men skal gennem ansættelse og oplæring efter aftalen opnå bedre forudsætninger herfor.

Læs aftalen.

Gå til indkøbskurven...