BurgerClose

Aftale om job på særlige vilkår

Cirkulære om Job på særlige vilkår (socialt kapitel)

Samarbejdsudvalget skal regelmæssigt undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, bl.a. ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger.

Læs aftalen.

Materialer

Til en række af de opgaver, som samarbejdsudvalget skal varetage er udarbejdet en forskellig række af værktøjer og publikationer.

Gå til indkøbskurven...