BurgerClose

Ressortomlægninger

Ressortomlægninger

Samarbejdet i organisationen er vigtigt i forbindelse med de organisatoriske ændringer, som en ressortomlægning udgør, og her har Samarbejdsudvalget en række opgaver og forpligtigelser.

Selve beslutningen om ressortomlægning foretages af Regeringen og er dermed ikke omfattet ledelsens informationspligt. Men en række elementer i de affødte konsekvenser er naturligvis SU stof, hvor både ledelsens og medarbejdernes informationspligt gælder og bliver relevante for at processen og omstillingen bliver udmøntet bedst muligt. Arbejdets organisering, arbejds- og personaleforhold er alle elementer, der naturligt bliver berør i forbindelse med en organisatoriske ændring som ressortomlægninger. Der er derfor ekstra stort behov for, at der sikres rettidige og inddragende processer i Samarbejdsudvalget i forbindelse med implementeringen af denne politiske beslutning.

På denne side kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål omkring ressortomlægninger, læse Samarbejdssekretariatets råd i forbindelse med organisatoriske omstillingsprocesser generelt samt hente inspiration til hvad der vil være relevant at drøfte i SU hvornår.

Du kan også finde inspiration til hvordan andre institutioner har grebet større organisatoriske ændringer an i denne folder omkring udflytning af statslige arbejdspladser.

Gå til indkøbskurven...