BurgerClose

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Personoplysninger indhentes og behandles som led i Samarbejdssekretariatets opgavevaretagelse.

Personer, om hvem der behandles oplysninger, er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen, såvel som af anden lovgivning.

Samarbejdssekretariatet behandler personoplysninger. Det vil være i forbindelse med understøttelse af arbejdet i de lokale samarbejdsudvalg på statens arbejdspladser, afholdelse af kurser på specifikke arbejdspladser samt afholdelse af åbne kurser med kursister fra flere forskellige arbejdspladser.

Der sker en registrering af navn, arbejdsplads og e-mail-adresse på alle kursister på samarbejdssekretariatets kurser. Dette sker for at kunne udstede kursusbeviser, der dokumenterer at de har deltaget i den uddannelse, som de jf. §11 i Samarbejdsaftalen skal have tilbudt som led i, at de er udpeget til at sidde i samarbejdsudvalget på deres arbejdsplads. Derudover anvendes oplysningerne til at udsende evalueringsskemaer til kursusdeltagerne. Dette sker som led i Samarbejdssekretariatets løbende kvalitetssikring af aktiviteter og tilbud. Kursisterne udfylder evalueringerne via et surveyprogram, og de data, som sekretariatet kan trække ud af programmet, er anonymiserede og således ikke personhenførbare.

I forbindelse med afholdelse af kurser og oplæg på de lokale arbejdspladser vil de personoplysninger, der registreres, f.eks. være oplysninger om hvem der er formand og næstformand for samarbejdsudvalget, samt hvem der sekretariatsbetjener udvalget. Det kan også være oplysninger om hvilke afdelinger i organisationen, som henholdsvis ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanterne repræsenterer i udvalget. Vi registrerer derudover navn og kontaktoplysninger til den person i organisationen, der har bestilt kursus eller oplæg. Dette registreres for at faktura kan tilgå rette afdeling på arbejdspladsen.

I forbindelse med afholdelse af åbne kurser sker der en registrering af den tilmeldtes navn, ansættelsessted, kontaktoplysninger (e-mail-adresse og telefonnummer) samt oplysninger om til betaling af kursusgebyret.

www.Samarbejdssekretariatet.dk
Brugen af www.samarbejdssekretariatet.dk er som udgangspunkt anonym.

Samarbejdssekretariatets hjemmeside www.samarbejdssekretaritet.dk anvender cookies, men disse data kan ikke bruges til at identificere dig. Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Hvis du indsender personoplysninger via tilmeldingsmodulet eller kontaktformularen på websitet, vil oplysningerne blive gemt, indtil de ikke længere er relevante i forhold til formålet. Alle oplysninger vil dog være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven.

Ankommer du til www.samarbejdssekretariatet.dk fra vores nyhedsbrev, så vil det blive registreret at du har besøgt den pågældende side på www.samarbejdssekretariatet.dk, der linkes til fra nyhedsbrevet.

Vi fører statistik over brugen af hjemmesiden. Det gør vi for at kunne videreudvikle og forbedre siden.

Nyhedsbrevet
Tilmelder du dig abonnement på at modtage Samarbejdssekretariatets nyhedsbrev, opbevarer vi som udgangspunkt dit navn og den e-mail-adresse, som du ved tilmeldingen har registreret. Alle tilmeldinger til nyhedsbrevet kræver en aktiv tilmelding. Den kan gennemføres via vores hjemmeside eller ved, at du har oplyst en medarbejder fra Samarbejdssekretariatet om, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Der er nederst i hvert nyhedsbrev indsat et link til at slette din tilmelding til nyhedsbrevet. Du er også velkommen til at kontakte Samarbejdssekretariatet på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk hvis du ønsker at opsige dit abonnement. Vælger du at gøre dette, bliver din registrerede e-mail-adresse automatisk slettet, og du vil ikke modtage flere nyhedsbreve fra Samarbejdssekretariatet før du evt. tilmelder dig igen. I bunden af nyhedsbrevet finder du også et link til at rette i de oplysninger, vi har registreret.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Samarbejdssekretariatet kan i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. Dette sker f.eks. i forbindelse med betaling for deltagelse i kurser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Samarbejdssekretariatet opbevarer og behandler kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for hvor længe personoplysninger skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed
Samarbejdssekretariatet har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Samarbejdssekretariatet som dataansvarlig
amarbejdssekretariatet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores arbejde og vores services, f.eks. vores nyhedsbrev.

I tilfælde af at du ønsker at kontakte Samarbejdssekretariatet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres via kontakt@samarbejdssekretariatet.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Da Samarbejdssekretariatet er et partsfælles sekretariat, er der to muligheder for at modtage vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Att: Databeskyttelsesrådgiveren
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
DPO@UFST.dk

OAO’s databeskyttelsesrådgiver

OAO
Att: Sekretariatschefen
Islands Brygge 32D
2300 København S.
OAO@OAO.dk

Hvilken DPO du skal kontakte, afhænger af hvem af personerne i Samarbejdssekretariatet, du har været i kontakt med. Hvis du er i tvivl om hvem du skal kontakte, hjælper vi dig gerne videre ved henvendelse på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk

Dine rettigheder
Som registret har du særlige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at Samarbejdssekretariatet som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Klager
Hvis du ønsker at klage over Samarbejdssekretariatets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi at du sender din klage til os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Gå til indkøbskurven...