BurgerClose

Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnet behandler og afgør sager, om fortolkning og brud på Samarbejdsaftalen.

Eksempelvis kan medarbejdersiden i et Samarbejdsudvalg sende en sag direkte til Samarbejdsnævnet, hvis der sker brud på Samarbejdsaftalens informationspligt. Ved brud på aftalens øvrige bestemmer skal sagen behandles i HSU.

I tilfælde af at HSU ikke opnår enighed sendes uoverensstemmelsen til afgørelse i Samarbejdsnævnet.

Nævnet består af:

  • Vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen, Moderniseringsstyrelsen
  • Afdelingschef Pernille Reuter Eriksen, Forsvarsministeriets Departement
  • Vicedirektør Lisbeth Møller, Københavns Universitet
  • OAO-S formand Flemming Vinther, Offentligt Ansattes Organisationer
  • Formand Jesper Korsgård Hansen, CS
  • Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne

Ønsker I at forelægge en uoverensstemmelse for Samarbejdsnævnet, skal sagen sendes til både:

Moderniseringsstyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

og

Centralorganisationers Fællesudvalg (CFU)
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

Klagevejledning

Hent klagevejledning

Gå til indkøbskurven...