BurgerClose

Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnet behandler og afgør sager, om fortolkning og brud på Samarbejdsaftalen.

Medarbejdersiden i et Samarbejdsudvalg kan sende en sag direkte til Samarbejdsnævnet, hvis der sker brud på Samarbejdsaftalens informationspligt. Ved brud på aftalens øvrige bestemmelser skal sagen behandles i HSU først. I tilfælde af at HSU ikke opnår enighed, sendes uoverensstemmelsen til afgørelse i Samarbejdsnævnet.

Nævnet består af:

  • Direktør Signe Friberg Nielsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Afdelingschef Pernille Reuter Eriksen, Forsvarsministeriets Departement
  • Vicedirektør Thomas Molin, Københavns Universitet
  • OAO-S formand Rita Bundgaard, Offentligt Ansattes Organisationer
  • Formand Jesper Korsgård Hansen, CS
  • Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne

Ønsker I at forelægge en uoverensstemmelse for Samarbejdsnævnet, skal sagen sendes til både:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Landgreven 4
1017 København K

og

Centralorganisationers Fællesudvalg (CFU)
Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal

1153 København K.

Klagevejledning

Hent klagevejledning

Gå til indkøbskurven...