BurgerClose

Webinar 7. april 2021 om snitflader og muligheder i samarbejdet mellem SU og AMO

Onsdag den 7. april kl. 14.00-15.30 holder Samarbejdssekretariatet webinar med fokus på snitflader mellem SU og AMO. Både samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget spiller en væsentlig rolle i forhold til trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Begge elementer er helt centrale for at skabe en velfungerende arbejdsplads, hvor forhold i udførelsen af arbejdet, der udfordrer opgaveløsningen, bliver adresseret og håndteret, så opgaverne kan udføres på mest tilfredsstillende vis - for både medarbejdere og ledere. I dette webinar forklarer vi hvilket udvalg, der har hvilke opgaver, og hvad der er af fælles opgaver for de to udvalg.

Anders Kragh Moestrup og Magnus Bryde fortæller om sekretariatets erfaringer, om hvordan der skabes et synergigivende samarbejde mellem de to udvalg, samt mulighederne for at der kan etableres et sammenlagt udvalg, der opfylder kravene i såvel lovgivningen som samarbejdsaftalen. Webinaret vil indeholde eksempler fra SU-arbejdet rundt om på statens arbejdspladser og vil have stort fokus på fordele og ulemper ved forskellige modeller.

Anders Kragh Moestrup er en af Samarbejdssekretariatets erfarne SU-undervise og arbejder til dagligt med arbejdsmiljø samt underviser på arbejdsmiljøuddannelsen. Magnus Bryde er koordinerende konsulent i Samarbejdssekretariatet. Begge har et særligt kendskab til feltet mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene.

Webinaret afholdes på ZOOM, og det er gratis at deltage.

Gå til indkøbskurven...