BurgerClose

Webinar om evaluering af SU's arbejde

Statens arbejdspladser nyder godt af, at ledelse og medarbejdere taler godt sammen – både til hverdag og i større spørgsmål om arbejdspladsens udvikling. Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalget (SU) er den formelle ramme om denne dialog på statslige arbejdspladser.

Lokalt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende for at skabe en sund og velfungerende arbejdsplads. Dialog og medinddragelse styrker medejerskab og engagement, når beslutninger skal føres ud i livet, og er kernen i samarbejdsudvalgenes arbejde.

For at skabe værdi af arbejdet er ledelsens rettidige information til og inddragelse af medarbejderrepræsentanterne i forhold til ledelsesmæssige beslutninger alfa og omega. Det samme er medarbejderrepræsentanternes involvering af kollegaerne på arbejdspladsen. Forståelse af hinandens respektive roller samt indbyrdes tillid er tilsvarende afgørende for SU’s værdiskabelse.

Samarbejdssekretariatets værktøj til evaluering af SU-arbejdet er et tilbud til samarbejdsudvalgene på de statslige arbejdspladser, der sikrer, at udvalgets evaluering af eget arbejde inddrager alle vigtige facetter af SU-arbejder samt sætter fokus på værdiskabelsen for alle på arbejdspladsen og i sidste ende for samfundet og borgerne.

Værktøjet præsenteres af sekretariatet på et webinar, hvor du også kan høre ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra statslige samarbejdsudvalg fortælle om den værdiskabelse, som evalueringen af SU-arbejdet har givet til deres arbejdsplads.

Deltagere i debatten er:

  • Rektor og formand for HSU, Hanne Leth Andersen, RUC
  • Uddannelseskoordinator og næstformand for HSU, Charlotte Levin Pedersen, RUC
  • Fakultetsdirektør og formand for FSU, Kristian Boye Petersen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
  • International administrator og næstformand for FSU, Caroline Gjellerod, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til såvel paneldeltagerne som til Samarbejdssekretariatet.

Tid og sted: Mandag den 26. oktober klokken 12.00-13.00

Arrangementet afholdes som et webinar.

Download evalueringsværktøjet

Tak til de 97 som deltog i webinaret. Vi sender de slides som blev vist under arrangementet til jer.

Vores nye evalueringsværktøj kan downloades her

 

Download evalueringsværktøjet

Læs mere om baggrunden for initiativet her

Gå til indkøbskurven...