BurgerClose

Få svar på dine spørgsmål om SU-arbejdet og kompetenceudvikling

I samarbejde med vores søsterorganisation Kompetencesekretariatet vil vi fremvise hele paletten af tilbud til statslige arbejdspladsers arbejde med kompetenceudvikling og samarbejde.

Du vil her kunne møde en af vores koordinerende konsulenter og få svar på spørgsmål om Samarbejdsaftalen og arbejdet i et statsligt samarbejdsudvalg, som f.eks.:

  • Sammensætningen af udvalget
  • Hvilke emner skal drøftes i SU-udvalget
  • Hvorfor ”dialog” i stedet for ”forhandling”
  • Hvad gør man hvis man ikke kan nå til enighed i udvalget
  • Uddannelse af SU-udvalgets medlemmer

Og meget mere…

Al rådgivning og vejledning ydes på et partsfælles grundlag med udgangspunkt i Samarbejdsaftalen.

Samarbejdssekretariatet og Kompetencesekretariatet er fælles sekretariater for de statslige overenskomstparter. Hver for sig varetager Samarbejdssekretariatet og Kompetencesekretariatet de statslige overenskomstparters fælles arbejde med dels samarbejde på statslige arbejdspladser og dels kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser.

Vores stand er placeret ved Akademikerens Hus K7. Den vil være bemandet fra kl. 10 til 17.

Gå til indkøbskurven...