BurgerBurgerCloseClose

Du må leve med, at du ikke kan løse alt på en gang

Du må leve med, at du ikke kan løse alt på en gang

I august 2019 startede 27 helt nye uddannelsesinstitutioner op. Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er en sammensmeltning af VUC, produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen er sat i verden for at ruste unge mellem 15 og 25 år til en ungdomsuddannelse eller til arbejdsmarkedet, og Samarbejdssekretariatet har gennem de sidste måneder besøgt flere af de nye FGU skoler for at hjælpe det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere godt i gang.

Mange steder har skolerne haft en lidt svær start, og opstarten på FGU Skolen HLSS har da også budt på udfordringer: ”Opstarten for os lignede opstarten for alle andre, men vi har holdt fokus på at spise elefanten en bid ad gangen. Når du er udfordret på alt, så må du også lære at leve med, at du ikke kan løse alt på en gang, hvis det skal løses ordentligt. Og det skal løses ordentligt,” siger Charlotte Tipsmark, der er direktør på FGU Skolen HLSS (Holstebro, Lemvig, Skive, Struer) og formand for skolens samarbejdsudvalg.

”Man kan sige, at vi har ”ja-hatten” på til de vilkår, vi arbejder under. Også de svære.” fortæller Nuka Krogh, der er administrativ medarbejder og medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget på samme FGU skole. ”Vi er først ved at lande som ny organisation, men vi har været privilegerede, fordi det mest har været systemer, der ikke virkede. Personalemæssigt er det gået rigtig godt. Vi arbejder godt sammen og har alle sammen fokus på at få undervisningen til at fungere og på at få skabt en god skole,” fortsætter hun.

FGU HLSS

Charlotte Tipsmark fortæller, at både undervisere og administrativt personale er gået til opgaven med oprejst pande. Alligevel var hun glad for at få besøg af Samarbejdssekretariatet, der var forbi i januar for at undervise ledelses- og medarbejderrepræsentanter i, hvordan samarbejdsudvalget kan hjælpe med at skabe fælles afsæt og retning. ”Jeg synes, det er rigtigt vigtigt, at institutioner også udvikler kompetencerne i samarbejdsudvalget, når samarbejdet faktisk fungerer. Det giver et godt udgangspunkt for udvikling og fremsyn, og det er vigtigt, at man sætter tid af til det, og ikke kun fokuserer på overholdelse af informationspligten. Man kan bruge lang tid på at diskutere et regnskab, som et lukket kapitel, men det giver meget mere mening, når man prioriterer tiden til budgettet, strategi og udvikling. Altså når man bruger det proaktivt, og når vi får medarbejdersidens synspunkter med,” siger Charlotte Tipsmark.

”Medarbejdernes indstilling til hvordan vi får løst de her opgaver har rigtig meget at sige,” fortæller Nuka Krogh. ”Vi kan godt brokke os over de ting, der ikke virker, men vi har hele tiden fokus på, at vi skal få det til at virke. Vi skal sørge for, at eleverne får god undervisning. Vi skal sørge for, at lokalerne er i orden, og når vi har nået det, så kan vi sørge for alt det sjove. Vi er ikke helt i mål, men vi er ved at komme det lidt ad gangen,” fortsætter Nuka. Hun er ny i samarbejdsudvalget og på spørgsmålet om, hvad hun har af forventninger til udvalgets arbejde, svarer hun: ”Jeg forventer, at alle lytter til hinanden, og jeg forventer, at vi hjælper hinanden med at finde tilbage, hvis vi bevæger os i en forkert retning. Vi kommer jo mange forskellige steder fra, og vi har hele tiden brug for at finde fælles fodslag både i forhold til hinanden og til eleverne.”

Og på spørgsmålet om, hvordan de er lykkes med det indtil nu, svarer hun: ”Jeg ved det ikke. Jeg synes bare vi er gode, og jeg tror det er fordi, vi vil de unge og arbejdet med dem.”

 

Læs også: Samarbejdssekretariatets råd til nyt SU

FGU HLSS
FGU HLSS
FGU HLSS
FGU HLSS
Gå til indkøbskurven...