BurgerClose

Arbejdet med interne relationer ændrede SU fra en kamparena til en samarbejdsarena

Arbejdet med interne relationer ændrede SU fra en kamparena til en samarbejdsarena

Ligesom i arbejdslivet i øvrigt, har kvaliteten af vores relationer afgørende betydning for både arbejdsglæde, trivsel og opgaveløsning internt i samarbejdsudvalget. Alligevel kan arbejdet med de interne relationer nemt drukne i dagsordner, referater og handleplaner. På Sønderborg Statsgymnasium har de arbejdet med interne relationer i samarbejdsudvalget, og det ændrede SU fra en kamparena til en samarbejdsarena.

Samarbejdsklimaet smittede af på hele organisationen

Rektor og formand for SU, Ole Kamp Hansen, fortæller, at det ”gamle SU, efter min mening, savnede en tydeligere forventningsafstemning i forhold til udvalgets rammer og kompetencer. Min oplevelse var, at det resulterede i, at der var en forståelse af udvalget som et beslutningsorgan mere end et samtaleorgan, og vi endte med at positionere os overfor hinanden i stedet for ved siden af hinanden.”

Sammen med forventningerne til rammerne for arbejdet i SU, fulgte der naturligt nogle forventninger til rollefordelingen mellem medarbejder- og ledelsesside, der ikke kunne indfries.

”Da jeg trådte ind i samarbejdsudvalget, oplevede jeg et ubehageligt samarbejdsklima, hvilket smittede af på hele organisationen,” fortæller Inge Ussing-Jepsen, der er lektor og medlem af SU.

”Der havde udviklet sig et konfliktfyldt samarbejde, og der var derfor behov for at standse op og finde et fælles udgangspunkt, et fælles mål og enighed om rammerne og rollerne i samarbejdsudvalget. Derfor meldte vi os til et kursus hos Samarbejdssekretariatet, og det var første skridt til en fælles forståelse af rammerne. Vi fik et fælles udgangspunkt og en fælles forståelse: Vi fik snakket om, hvad det er for nogle roller man har, og hvilke emner der skal behandles i SU. Hvilke spørgsmål hører til og hvilke hører ikke til. Det blev lidt af en øjenåbner, og den kursusdag var vigtig for os og samarbejdet,” fortsætter hun.

Styrkede relationer

Efter den første kursusdag, som var et grundlæggende kursus i Samarbejdsaftalen, besluttede samarbejdsudvalget at supplere med et seminar med overnatning. Her var der tid til at arbejde med både revision af forretningsorden, interne relationer i udvalget og spilleregler for håndtering af eventuelle fremtidige konflikter. Seminaret blev også afviklet af Samarbejdssekretariatet, og teambuilding var en del af programmet.

”Det handlede både om det formelle og om at vi skulle lære hinanden at kende som mennesker. Det var meget givende, og det har vi trukket på siden. Hvis vi kan lide hinanden som mennesker, kan vi også meget bedre tale om de svære ting, fordi vi går efter bolden,” fortæller Inge.

”Vi har fået et overordentligt godt og tillidsfuldt arbejde, som begge sider spiller ind i. Sat lidt på spidsen kan man sige, at SU er gået fra at være en kamparena til en samarbejdsarena, og det skete på et halvt års tid,” supplerer Ole.

Bedre beslutninger for hele organisationen

Hvad ændrede sig for jer?

”I takt med at rammesætningen blev tydeligere og tilliden større, fik vi bedre mulighed for en konstruktiv dialog. Det betyder, at vi har fået mere øje for organisationen, og for at vi på den lange bane har sammenfaldende interesser. Vi vil jo alle det bedste for skolen og elevernes læring. Vi har en opgave, vi skal løse sammen, og det giver en helt anden ramme at samarbejde i,” forklarer Ole.

”Bare det at få forståelse for de positioner, vi har. Det samme endemål er en god skole, og så har vi nogle forskellige indgangsvinkler. Der er nogle vilkår, som er givet oppefra, eksempelvis besparelser, og det er vigtigt, at såvel ledelse som medarbejdere ser hinanden som medspillere og ikke modspillere i at få den bedst mulige skole under de givne vilkår,” fortæller Inge.

”I ledelsen oplever vi, at medarbejdernes indspark i meget højere grad tager udgangspunkt i skolens situation. Det giver os meget bedre mulighed for at komme ændringsforslag og justeringer i møde og i sidste ende træffe bedre beslutninger for hele organisationen,” fortæller Ole.

Gå til indkøbskurven...