BurgerClose

Ville dit Samarbejdsudvalg være savnet?

20-09-2016

Spørgsmålet kunne du og dit SU spørge jer selv med udgangspunkt i læringspunkterne fra projekt ”Det gode samarbejde”. Projektet har lært os i Samarbejdssekretariatet, at SU bliver en SUcces, når det giver værdi for institutionens kerneopgave frem for et mødeforum, der eksisterer, fordi det er et krav.

For at dit SU bliver en SUcces kræver det fra tid til anden, at I går i ”helikopterperspektiv” og arbejder med den værdi, som I bidrager til institutionen og dens medarbejdere. Eller m.a.o. spørger jer selv: ” Hvad ville der egentlig ske, hvis vi ikke var her ?”.

I det sidste år har Samarbejdssekretariatet arbejdet med projektet ”det gode Samarbejde”. Med udgangspunkt i metoden Positiv Afvigelse, har vi i samarbejde med PD Academy, HSU i SKAT, SU på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, samt topledere fra statens institutioner og fagbevægelsen fået udarbejdet 10 læringspunkter, som du og dit SU kan tage udgangspunkt i, hvis jeres arbejde skal give værdi for institutionen. De er ikke et forsøg på at sætte det gode samarbejde på formel. I stedet er de en opfordring til at udforske jeres egen SU-praksis.

Fx kan I prøve at stille jer selv det spørgsmål:

” Får vi nogensinde input til SU fra vores kollegaer ?”

For hvis I aldrig får input fra jeres kollegaer, hvordan ved I så, hvilken værdi jeres arbejde har for dem ?

De ti læringspunkter er:

SU kan blive en SUcces når:

 1. SU er proaktiv og synlig i organisationen fx ved at spørge de ansatte, hvad der kunne være relevant for dem, at SU drøftede.
 2. SU skarpt prioriterer de emner, som skal på dagsorden. Det vil bl.a. sige, prioriterer de emner højest, hvor institutionen kan ”flytte” noget og dialogen bliver meningsfyldt.
 3. SU har fokus på, hvordan møderne bedst indrettes i forhold til at skabe dialog.
 4. SU-møder bliver til SU-arbejde. Fx at SU’s arbejde ikke bliver begrænset af, hvornår SU mødes, men at der også kan arbejdes mellem møderne.
 5. SU har fokus på, at det relationelle også har betydning for, om SU bliver en SUcces.

  SU kan blive SUrt når:
 6. SU er præget af stor assymetri i viden og kompetencer mellem medlemmerne og det ikke adresseres.
 7. SU bliver et mål i sig selv og ikke et middel til at opnå institutionens mål eller udvikle organisationen.
 8. SU ikke får inddraget baglandet/medarbejderne før og efter møderne, men lever isoleret.
 9. SU ikke bliver et fælles projekt, men begge sider af bordet holder fast i en skarp adskillelse mellem A- og B-side.
 10. SU anser konflikter som det ”onde”. Konflikter kan også være produktive og klarlægge medlemmernes interesser og behov.

Interesseret i et oplæg i jeres SU?
Vi håber, at de ti læringspunkter kan inspirere jer til at forbedre/styrke dialogen og samarbejdet i jeres SU. Ellers kommer vi gerne forbi hos jer og fortæller mere om undersøgelsen. Er I interesseret, er I meget velkomne til at kontakte os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Interesseret i et SU-kursus for jeres SU?
De ti læringspunkter vil vi nu inddrage i at udvikle vores kursusvirksomhed. Vi har flere forskellige kurser og skræddersyr dem gerne, så de med garanti klæder bedre på til SU-arbejdet og rammer plet i forhold til de ting, som I er optaget af i jeres samarbejdsudvalg. Tidligere kursister har vurderet, at vores kurser giver et højt videns- og praksisudbytte, således at de bidrager til at styrke jeres SU’s lokale samarbejde og dialog. Det gør vi ved bl.a. ved at stille jer de spørgsmål som med en kursist ord:

” ..der skulle få os til at tænke lidt mere, og satte spørgsmålstegn ved det. Altså, han kommer jo udefra, og vi er sådan en sammenspist gruppe, og han skulle selvfølgelig lige forstå, hvordan vi kørte tingene. Derfor stillede han også nogle kritiske spørgsmål, hvilket gjorde, at vi lige skulle forklare, hvorfor vi gjorde sådan.”.

Læs notatet fra PD Academy om projektet her.


Interesseret ?
Så læs mere om vores kurser på dette link.

Læs tidligere kursisters evaluering af vores kurser på dette link

Eller kontakt os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk eller via vores kursussekretær Pia på M: 7027 2321 eller på E: pia@samarbejdssekretariatet.dk

Tak til

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til følgende for at have bidraget til projektet:

PD-Academy

SKATs HSU og dets medlemmer

Elsesminde Odense Produktions-Højskoles SU og dets medlemmer

HK

Flemming Vinther, (Formand for HKKF og næstformand i Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg)

Kim Østerbye, (Formand for Fængselsforbundet)

Hanne Pontoppidan, (Formand for Uddannelsesforbundet)

Stefan Hermann, (Rektor, Metropol)

Michael Ørnø, (Direktør, Statens IT)

Gå til indkøbskurven...