BurgerBurgerCloseClose

Vil du lykkes med din strategiproces?

12-10-2016

Så inddrag medarbejderne og dit SU i udvikling og gennemførelsen af den.

Samarbejdsaftalen siger, at du skal inddrage dit SU, men bogen ”Strategi med Succes” giver empirisk belæg for, hvorfor du også bør, hvis du vil lykkes med den!

Det læser vi ud af forfatternes, Jørgen Lægaard og Elmer Fly Steensen, bog ”Strategi med Succes”, der er skrevet med det hovedformål at hjælpe organisationer med at udvikle strategier, som skaber synlige forandringer og værdi, i stedet for at forblive dokumenter på hylden.

Bogen indeholder blandt andet referencer til Elmer Fly Steensens forskning i 200 danske virksomheders strategiprocesser. Hans forskning identificerer de faktorer, som ligger til grund for, hvilke typer af strategiprocesser, som virksomheden anvendte og hvilke der gav succes. I forhold til medarbejderinddragelse viste undersøgelsen sammenhæng mellem de top-downstyrede strategiprocesser (dvs. ingen eller meget lav medarbejderinddragelse) og:

  • Dårligere resultatudvikling
  • Lavere motivationsniveau
  • Lavere innovationsevne i virksomheden
  • Dårligere fungerende samarbejde internt i virksomheden
  • Dårligere forståelse af virksomhedens fremtidige udviklingsretning blandt medarbejderne

Bogen er derudover også fyldt med spændende og konkrete eksempler, fra nogle af Danmarks mest succesrige virksomheder, på, hvordan medarbejderinddragelse styrker strategiprocesser. Blandt andet fra Novozymes hvor koncerndirektør Peter Holk Nielsen forklarer igangsætning af en ny strategiproces således: ”Jeg valgte her at undlade at komme flyvende ind med et bud på, hvordan det hele skal se ud”. Den medarbejderinddragende tilgang understreges af hans refleksioner over virksomhedens ledelsesstil med følgende udtalelse: ”Den, der ledelsesstil med, at nu har jeg sat en spand guld for enden af regnbuen, gider i så ikke få fingeren ud?” Og videre: ”Styrken ligger i, når man i fællesskab får skabt visionen og forståelsen af, at det er attraktivt at komme derhen, for dermed får man skabt energien til at gøre det”.

Bogen dokumenterer således, at både udvikling og implementering af ny strategi i en organisation bedst lykkes gennem medarbejderinddragelse.

Det er et stærkt budskab, som vi finder relevant at fremhæve netop nu, hvor de statslige institutioner undergår mange og store forandringer fx sammenlægninger, nyoprettelser m.v. Disse forandringer medfører i mange tilfælde behov for nye mål og strategier, hvor de statslige SU’er skal spille en væsentlig rolle ifølge Samarbejdsaftalens formålsparagraf, der understreger: ”…at de statslige SU’er er et dialogforum, der har som formål at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi”.

Samarbejdsaftalen siger således, at du skal, men motivationen for, hvorfor du bør, kan du nu se bevis for. I hvert fald hvis du vil give din nye strategi de bedste muligheder for at leve og give værdi for din organisation!

Savner du inspiration til, hvordan dit SU kan blive inddraget omkring strategiprocesser, så skriv til os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk

Forfatterne til bogen ”Strategi med Succes” er:

  • Jørgen Lægaard, Cand. Merc. og direktør i Lægaard Management A/S. Han har undervist siden 1979 på Århus BSS, det daværende Handelshøjskolen, ved Aarhus Universitet
  • ElmerFly Steensen, Ph.d. og lektor ved institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet. Han underviser til daglig inden for fagområdet strategi, på cand. merc. & HD-uddannelser, ved institut for Virksomhedsledelse.
Gå til indkøbskurven...