BurgerClose

Velkommen til de nye undervisere

28-09-2021

Vi går en travl tid i møde med en masse kurser, der skal afholdes på de statslige arbejdspladser. Derfor er det dejligt, at vi kan byde hele fem nye undervisere velkommen til vores underviserkorps. De fem nye undervisere er i fuld gang med at blive introduceret til vores undervisningsmateriale og –metoder, så de er klar til at komme ud og undervise. Mød dem her:

Nina Ottesen

Nina arbejder i Søværnet som arbejdsmiljørådgiver er valgt som fælles-TR for HK på sin arbejdsplads og er selv medlem af både det lokale samarbejdsudvalg og det koordinerende samarbejdsudvalg for hele Søværnet. Ud over at have kendskab til SU-aftalen og SU-arbejdet, har hun stort kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og samarbejdet mellem SU og AMO.

”Jeg er helt vild med den danske model. Samarbejdsaftalen er et unikt værktøj til at få mest ud af ressourcerne på de statslige arbejdspladser, og jeg vil gerne give mit bidrag til, at få det bedste ud af aftalen. Som arbejdsmiljørådgiver for chefen og tillidsrepræsentant for medarbejderne har jeg en stærk indsigt i forskellige synspunkter og interesser, der gerne skal tilgodeses i samarbejdet. Jeg kan tale med høj og lav og har en forståelse for, at parterne i samarbejdsudvalgene har forskellige forudsætninger for arbejdet.” fortæller Nina om hvorfor hun har valgt at søge stillingen som underviser for Samarbejdssekretariatet.

Trine Madsen

Trine arbejder til dagligt som HR-partner for Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun også er sekretær for deres samarbejdsudvalg. Trine har stor erfaring med procesfacilitering inden for psykisk arbejdsmiljø og trivsel, herunder også undervisning i konflikthåndtering og –mægling på arbejdspladsen. Her fortæller Trine om, hvorfor hun glæder sig til at komme ud og undervise:

”Jeg brænder for det gode samarbejde på de statslige arbejdspladser. En god dialog og et godt samarbejde i SU er med at skabe en sund arbejdspladskultur, og derfor er det en rigtig vigtig opgave at klæde ledelses- og medarbejderrepræsentanter på til at indgå i SU-arbejdet. Jeg har igennem mange år opbygget et solidt kendskab til både samarbejdsaftalen og til arbejdsmiljøloven, og jeg har erfaring med samarbejdet i HSU, i lokale SU’er samt i arbejdsmiljøorganisationen og i forskellige roller på begge sider af bordet både som medarbejderrepræsentant og ledelsesrepræsentant. Jeg glæder mig til at bidrage til at få masser af god energi i undervisningslokalet og til selv at få nye perspektiver af at møde SU-medlemmer på nogle arbejdspladser i Danmark, som jeg ikke nødvendigvis kendte til i forvejen.”

Susanne Lauridsen

Susanne er lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL i Vejle, og har i flere år arbejdet som konsulent og underviser i relation til voksenpædagogik, projektledelse, gruppeledelse, samarbejde og kommunikation. Susanne er selv TR, og er medlem af det lokale udvalg for samarbejde og arbejdsmiljø på sin arbejdsplads. Her fortæller Susanne om sin motivation for at undervise for Samarbejdssekretariatet:

”Min motivation for at søge stillingen som underviser ligger primært i en interesse for at facilitere processer, hvor mennesker, individuelt og i grupper, søger hjælp og inspiration til kommunikation og samarbejde. Jeg er stolt af og anerkender i høj grad de grundlæggende præmisser bag Samarbejdsaftalen. Jeg glæder mig til at komme rundt til de statslige arbejdspladser og biddrage med ny viden, læring og træning i relation til SU-arbejdet. Jeg glæder mig også til at indgå i en partsneutral rolle, hvor jeg formidler gennemprøvede koncepter og materialer, som deltagerne direkte kan anvende i deres konkrete SU-arbejde.”

Jette Louise Flensburg

Jette er tilknyttet DTU som ekstern lektor i kreativitet og innovation, og er derudover forfatter. Hun har tidligere arbejdet for såvel Personalestyrelsen og Rigspolitiet, hvor hendes arbejdsfelt har handlet om SU-arbejdet, organisationsudvikling og facilitering af forandringer.

”For mig har SU-arbejdet mest bestået i at have en sekretariatsrolle, hvor det at have øje for at servicere både leder- og medarbejderrepræsentanter har været centralt. Min erfaring er, at tillid og dialog har bedre vilkår, når den relevante information, viden og lyst til at samarbejde er til stede i SU-arbejdet. Når der er et godt fælles datagrundlag, gode referater og klare rammer for arbejdet, så bliver det nemmere at holde øjnene på bolden - selv når der er forskellige interesser i rummet. Jeg glæder mig utrolig meget til at møde mennesker fra forskellige dele af staten og få indblik i, hvordan deres hverdag med SU-arbejdet ser ud. Forhåbentlig kan jeg også inspirere til at tage læringen fra undervisningen med ind i det praktiske SU-arbejde. fortæller Jette om at skulle ud og undervise.

Jesper Korsgaard

Jesper er lektor på University College Nord (UCN), og har tidligere været HR-chef på Tech College Aalborg. Derfra har han stor erfaring med, hvordan der kan skabes et tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladsen og et velfungerende samarbejdsudvalg, der kan skabe værdi for en organisation. Jesper fortæller ehr om, hvad han kan bidrage med til underviserkorpset:

"Jeg har gennem mange år som HR-chef på en statslig arbejdsplads oplevet, hvilken forskel en stærk samarbejdskultur kan gøre for en organisations bestræbelser på at skabe en god trivsel blandt medarebjderne og samtidig realisere de strategiske mål. Jeg håber, at min indsigt i praksis kombineret med indgående viden om Samarbejdsaftalen kan bidrage til udvikling af samarbejdet og samarbejdskulturen rundt omkring på statslige arbejdspladser. Jeg får energi af samspillet med andre mennesker og glæder mig til dialogen i undervisningslokalet."

Læs mere om alle vores undervisere her.

Gå til indkøbskurven...