BurgerClose

Vær med til at udvikle et værktøj som sætter grøn omstilling på dagsordenen i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

22-02-2022

Samarbejdssekretariatet inviterer samarbejdsudvalg fra statslige arbejdspladser til at sætte fokus på medarbejderinddragelse i grøn omstilling gennem deltagelse i et faciliteret udviklingsforløb sammen med andre statslige samarbejdsudvalg.

Hvad er formålet?
Udviklingsforløbet hjælper de deltagende samarbejdsudvalg til at drøfte medarbejderinddragelse i grøn omstilling, som statslige arbejdspladser er forpligtet til ifølge protokollat omkring medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser fra 2021. Deltagerne bidrager til at udvikle, teste og kvalificere et dialogværktøj, som kan bruges i det praktiske SU-arbejde på forskellige statslige arbejdspladser. I udviklingsforløbet afprøver deltagerne metoder til drøftelser i SU om grøn omstilling sammen med andre statslige samarbejdsudvalg og med bistand fra Samarbejdssekretariatet.

Hvad kræver udviklingsforløbet af deltagerne?

  • 2 udviklingsdage i sensommeren/efteråret 2022, hvor én medarbejderrepræsentant og én ledelsesrepræsentant fra hvert samarbejdsudvalg deltager i to workshops, tilrettelagt og faciliteret af Samarbejdssekretariatet. Udviklingsdagene kræver ikke forberedelse.
  • Ét ordinært/ekstraordinært SU-møde i eget samarbejdsudvalg imellem udviklingsdagene, hvor dialogværktøjet afprøves i samarbejde med Samarbejdssekretariatet.
  • Samarbejdsudvalgets velvilje til at dele erfaringer og eksempler ved at give Samarbejdssekretariatet mulighed for at kommunikere disse gennem nyhedsbrev, hjemmeside, Linkedin-profil, mv.

Hvordan er arbejdsformen?
Der gennemføres workshops med høj deltageraktivitet, som undersøger, eksperimenterer med og kvalificerer arbejdet med medarbejderinddragelse i grøn omstilling via SU. På workshop 1 gives deltagerne en grundlæggende viden omkring grøn omstilling, og deltagerne inviteres til at deltage i udviklingen af en prototype til et værktøj, der kan anvendes til drøftelse af grøn omstilling i det lokale SU-arbejde. Herefter tester deltagerne værktøjet i eget samarbejdsudvalg med bistand fra Samarbejdssekretariatet. I workshop 2 udveksler deltagerne deres erfaringer med og læring fra testen, og der arbejdes med at kvalificere og videreudvikle værktøjet. Herefter færdiggør Samarbejdssekretariatet værktøjet og formidler erfaringer og eksempler.

Det praktiske

  • Workshop 1 er mandag den 29. august 2022 kl. 10-16 i København
  • Workshop 2 er mandag den 31. oktober 2022 kl. 10-16 i København
  • Ved tilmelding aftales dato for ordinært/ekstraordinært SU-møde, hvor test af dialogværktøj er på dagsorden. Datoen skal ligge mellem den 5. september og 24. oktober 2022.
  • Udviklingsforløbet er gratis, og op til 8 samarbejdsudvalg kan deltage.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 7. juni 2022 på mail til jette@samarbejdssekretariatet.dk

For yderligere information om udviklingsforløbet, kontakt Jette Flensburg på telefon 2811 6007.

Gå til indkøbskurven...