BurgerClose

Udvikling af SU-arbejdet

07-03-2022

Vi har interviewet tre statslige samarbejdsudvalg, der på forskellig vis har udviklet nye metoder og tilgange til deres arbejde i SU, som har styrket drøftelserne i samarbejdsudvalget og dermed skabt værdi for arbejdspladsen.

Vi har interviewet tre statslige samarbejdsudvalg, der på forskellig vis har udviklet nye metoder og tilgange til deres arbejde i SU, som har styrket drøftelserne i samarbejdsudvalget og dermed skabt værdi for arbejdspladsen.

For Cphbusiness blev corona-nedlukningerne en katalysator for at udvikle samarbejdsudvalgets mødeformer, så de blev mere agile og værdiskabende. For Professionshøjskolen UCN er et Personalepolitisk Udvalg blevet afgørende for samarbejdsudvalgets måde at udforme retningslinjer på. Og for Professionshøjskolen Absalon er HSU et meget værdifuldt forum, når der arbejdes med organisationens strategi og udvikling – men også et forum, der investeres meget tid og energi i løbende at udvikle i tæt samspil med SU-strukturen i øvrigt på arbejdspladsen. Læs alle tre interviews nedenfor.

Gå til indkøbskurven...