BurgerBurgerCloseClose

To store temadage

19-12-2017

Samarbejdssekretariatets konsulenter har i november og december afholdt 2 store temadage for henholdsvis Værnsfælles Kommando og for NEXT Uddannelse.

Temadagen for Værnsfælles Kommando var for Samarbejdsudvalg på alle niveauer inden for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Der var dagen igennem fokus på hvordan arbejdet i samarbejdsudvalgene fungerer, og de enkelte udvalg satte sig målsætninger for hvordan arbejdet kan forbedres.

Temadagen for NEXT var for samarbejdsudvalg på en lang række ungdomsuddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. Også ved denne temadag fik samarbejdsudvalgene lejlighed til at drøfte hvilke aspekter af arbejdet i udvalget, der i dag fungerer godt, og hvor der er behov for justeringer.

Hvis din arbejdsplads gerne vil arrangere en temadag, hvor I arbejder videre med et eller flere udvalgte temaer, er I meget velkomne til at kontakte os i Samarbejdssekretariatet på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk

Gå til indkøbskurven...