BurgerBurgerCloseClose

Revidering af pjecer

12-12-2014

Samarbejdssekretariatets pjecer er nu justeret i forhold til ændringerne i SU-aftalen.

Der er sket ændringer i følgende pjecer:

  • Samarbejdsudvalget - Fra forhandlingsarena til dialogforum
  • Vejledning om SU-aftalens §8 om sammenlægning af SU og AMU.
  • Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte
  • Sygefravær - en fælles udfordring

De reviderede pjecer kan læses og bestilles på hjemmesiden. Prisen er uændret 10,00 kr. pr. stk.

Gå til indkøbskurven...