BurgerClose

Resultat af OK21 – revideret Samarbejdsaftale er sendt ud til de statslige arbejdspladser

24-11-2021

I forbindelse med OK21 blev Samarbejdsaftalen forhandlet, og det blev bekræftet af de centrale parter, at aftalen grundlæggende fungerer godt som rammen for reguleringen af det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på statens arbejdspladser.

Der blev dog også aftalt enkelte justeringer af aftalen. De væsentligste af disse er en præcisering af, at beslutninger vedr. genudbud er en del af ledelsens særlige informationspligt (§3, stk. 2), ligesom det er blevet præciseret, hvad der ligger i de opgaver, som de lokale samarbejdsudvalg har som følge af andre aftaler og EU-direktiver (§5, stk 3).

Den reviderede samarbejdsaftale kan downloades her og bestilles i fysisk format her.

Hvis du har nogle spørgsmål til den nye Samarbejdsaftale, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk. Det samme gælder, hvis samarbejdsudvalget på din arbejdsplads har brug for et oplæg eller et kursus. Du kan se vores tilbud til de statslige arbejdspladser her.

Gå til indkøbskurven...