BurgerClose

På den anden side af OK18

29-06-2018

Vi er nu godt på den anden side af overenskomstforhandlingerne og kan se tilbage på et intenst forår med først forhandlinger og derefter stor efterspørgsel på sekretariatets aktiviteter fra arbejdspladsernes side.

SU-aftalen blev ikke ændret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og det er derfor fortsat SU-aftalen fra 2013, der er den gældende aftale for samarbejdet i statens samarbejdsudvalg. Du kan læse mere om aftalen og fordybe dig i dens forskellige bestemmelser på vores hjemmeside.

Samarbejdssekretariatet blev ligeledes aftalt fornyet i dets nuværende konstruktion med en koordinerende konsulent fra hver af parterne (henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og CFU) samt en kursussekretær og vores eksterne undervisere, der har deres daglige gang som medarbejder eller leder på statslige arbejdspladser. Du kan på vores hjemmeside læse mere om sekretariatet.

Mens forhandlingerne pågik, var der naturligt nok meget lidt kontakt fra arbejdspladserne til sekretariatet. Men nu er stilheden heldigvis ovre, og sekretariatets korps af dygtige undervisere samt de koordinerende konsulenter har de sidste par måneder været ude og besøge en lang række arbejdspladser.

Besøgene viser den store variation i statslige arbejdspladser, da vi har besøgt uddannelsesinstitutioner som gymnasier, social- og sundhedsskoler og professionshøjskoler; kulturinstitutioner som Det Kgl. Bibliotek og Det Kgl. Teater, samt arbejdspladser for statens uniformerede personale (Kriminalforsorgen, Politiet og Forsvaret).

Det er rigtigt dejligt at mærke den store interesse, og i sekretariatet ser vi frem til at besøge mange flere arbejdspladser efter sommerferien.

Gå til indkøbskurven...