BurgerClose

Nyt fra sekretariatet

30-08-2022

Vi håber, at I har haft en dejlig sommerferie og nu er tilbage på arbejdspladsen med god energi.

Seksuel ligestilling på arbejdspladsen – et anliggende for SU?

Der har de sidste par år været stort fokus på såvel forebyggelse af krænkende handlinger, herunder seksuelle krænkelser, men også på at det på statens arbejdspladser sikres, at alle medarbejdere, uanset køn, etnisk oprindelse, hudfarve, race, religion, handicap, alder og seksuel orientering, sikres samme muligheder.

I uge 34 udsendte Ministeren for Ligestilling på baggrund af en politisk aftale en handlingsplan, der sætter bredt ind med 39 initiativer, der skal styrke LGBT+ personers rettigheder og ligestilling. Baggrunden for handlingsplanen er en undersøgelse, foretaget for Ligestillingsministeriet, der blandt andet viser, at mere end hver fjerde LGBT+-person ikke er åben om sin seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen, ligesom 37 procent af hele befolkningen oplever nedsættende tale om LGBT+-personer på arbejdspladsen. Vores koordinerende konsulenter, Magnus Bryde og Pia Lassen har derfor forfattet et blogindlæg om SU’s opgave ift. at forebygge forskelsbehandling og krænkende handlinger.

Hvis dette er et emne, I har arbejdet med i jeres SU, vil vi rigtig gerne høre fra jer, så vi kan videregive jeres erfaringer i et kommende nyhedsbrev.

Du kan også læse konsulenternes blogindlæg, om hvordan SU kan være med at forebygge krænkende handlinger, seksuel chikane og sexisme på arbejdspladsen på vores hjemmeside.

Udvikling af SU-organisationen

I dette nyhedsbrev kan du møde repræsentanter for samarbejdsudvalget (SU) for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste–Luft, som er gået fra at være en nyfusioneret organisation, som havde svært ved at se at drøftelserne i samarbejdsudvalget (SU) og underliggende dialogfora skabte værdi på arbejdspladsen, til i dag, hvor SU-arbejdet virkelig er med til at rykke organisationen. Dette er en udvikling, som såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter har bidraget til og i dag lovpriser udbyttet af, og vi er i sekretariatet glade for at have understøttet udviklingen med kursusafholdelse og teambuilding for hele SU-organisationen på arbejdspladsen.

Hvis du vil læse mere om vores kursustilbud for såvel nyetablerede som erfarne samarbejdsudvalg, kan du finde disse på vores hjemmeside. Vi målretter altid vores kurser til den enkelte arbejdsplads, og I er derfor meget velkommen til at kontakte sekretariatet for en drøftelse af, hvad der passer til netop jeres samarbejdsudvalg samt omkring vores tilbud om teambuilding.

Læs artiklen med Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste-Luft her.

Nyt om OK21-indsatsen om grøn omstilling

Vi har i tidligere nyhedsbreve fortalt en del om vores arbejde med at understøtte, at der sker medarbejderinddragelse ift. grøn omstilling på de statslige arbejdspladser. Vi har nu fået udviklet et dialogværktøj, der understøtter de lokale drøftelser, og glæder os til at teste dette af i samarbejde med en række statslige arbejdspladser, der har tilbudt at bidrage til dette. Snart vil du også begynde at kunne læse interviews med statslige arbejdspladser, der kan inspirere til drøftelserne i SU ift. denne dagsorden.

Du kan finde information om vores arbejde med dette indsatsområde her:

Aktiviteter vedr. grøn omstilling - Samarbejdssekretariatet

Siden bliver løbende opdateret.

Nyt om OK21-indsatsen om samarbejdet mellem SU og AMU

Det at understøtte et godt og frugtbart samarbejde mellem samarbejdsudvalget (SU) og arbejdsmiljøudvalget (AMU) ift. psykisk arbejdsmiljø er endnu en af de indsatser, der blev aftalt i regi af OK21, at sekretariatet skal understøtte i overenskomstperioden.

Det gør vi på to måder: dels ved at tydeliggøre, hvordan de to udvalg kan samarbejde på forskellige måder, og dels ved at sætte forskellige aktuelle emner ift. psykisk arbejdsmiljø på dagsorden og tydeliggøre, hvad der er samarbejdsudvalgets opgave ift. dette emne.

Vi er i gang med at kortlægge erfaringerne i forhold til at lægge de to udvalg sammen og vil senere i efteråret udgive en analyse af disse sammen med folder, der forklarer, hvordan man helt konkret gør dette. Vi kommer også til at afholde et webinar, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til processen. Læs mere om det længere nede i nyhedsbrevet.

Gå til indkøbskurven...