BurgerBurgerCloseClose

Ny Samarbejdsaftale

02-05-2013

CFU og Finansministeriet har ved OK13 forhandlet en ny samarbejdsaftale for de statslige arbejdspladser. I forbindelse med lovindgrebet af 27.april 2013 blev forhandlingsresultatet ophævet til lov

Den nye aftale er blevet til på baggrund af parternes fælles enighed om, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende statslig sektor.

Denne enighed er blevet afspejlet i den nye aftale ved at give samarbejdsudvalgene større mulighed for med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete udfordringer, behov og vilkår at beskæftige sig med de opgaver, der er relevante for deres egen arbejdsplads og arbejdspladsens fremtid.

Parterne har endvidere ønsket at gøre samarbejdsaftalen mere operationel og brugervenlig.

De væsentligste ændringer i samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalens formål (§1) og rammen for samarbejdsudvalgenes arbejde (§2) er begge blevet præciseret. Det er blandt andet sket i overensstemmelse med parternes ønske om at understrege, at både ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at opnå gode statslige arbejdspladser gennem et lokalt og velfungerende samarbejde.

Et centralt omdrejningspunkt i den nye aftale er ændringen af den tidligere §5, Særlige arbejdsområder for samarbejdsudvalget. Disse særlige arbejdsområder er nu blevet delt op i to forskellige paragraffer:

  • Ny §4: Indeholder en række opgaver, hvor samarbejdsudvalgene lokalt skal vurdere, hvilke opgaver der er relevant for deres arbejde.
  • Ny §5: Indeholder en række særlige opgaver, som alle samarbejdsudvalg skal beskæftige sig med.

Opdelingen er sket under hensyntagen til bl.a. EU-direktiver, der er implementeret i samarbejdsaftalen.
Samarbejdsaftalens tidligere §7, lokale aftaler om udvidelse af medarbejderindflydelse (MIO), er blevet ophævet. Det har dog ingen konsekvenser for muligheden for at udvide samarbejdet i de statslige samarbejdsudvalg, idet udvidelser stadig kan aftales lokalt.

For de institutioner, som har sammenlagt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgene, vil det fremadrettet og fortsat være med hjemmel i samarbejdsaftalens §8, Lokale aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Herudover indeholder den nye aftale redaktionelle og sproglige rettelser.

Gå til indkøbskurven...