BurgerClose

Ja til OK21-forliget

26-04-2021

Medlemmerne af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer på det statslige område har den 20. april 2021 stemt ja til OK21-forliget.

Det betyder, at der er blevet indgået et forlig, som er med til at sætte fokus på den centrale rolle, som samarbejdsudvalget spiller på arbejdspladsen, bl.a. ved at tydeliggøre den proces, der skal være i SU ift. udbudsprocesser, ligesom arbejdet med grøn omstilling vil komme til at indgå i SU’s drøftelser fremadrettet. Dette, samt samspillet mellem samarbejdsudvalget og AMO, vil der være fokus på i den kommende overenskomstperiode, og der er afsat midler til at igangsætte forskellige indsatser i forhold til bl.a. disse områder.

Derudover er der sket mindre justeringer af Samarbejdsaftalen, vigtigst ift. §3, stk. 2, hvori det er blevet præciseret, at genudbud også er omfattet af ledelsens informationspligt.

Du kan finde forligsteksten her: cfu-ok21-forlig.pdf (medst.dk)

Den reviderede Samarbejdsaftale vil blive offentliggjort snarest muligt på vores hjemmeside.

Vi er glade for at kunne fortsætte vores arbejde med at rådgive, vejlede og uddanne medlemmerne af de statslige samarbejdsudvalg på et partsneutralt grundlag. Vi vil fortælle mere om de forskellige indsatsområder i vores kommende nyhedsbreve.

Gå til indkøbskurven...