BurgerClose

Glædelig jul og godt nytår 2021

17-12-2020

Der er ingen tvivl om, at 2020 har været et helt usædvanligt år. Det har det også for os i Samarbejdssekretariatet. Og når vi ser frem mod 2021, er det med stor opmærksomhed på, hvordan vi bedst kan understøtte det lokale SU-arbejde i en tid, der byder på mange udfordringer og behov for omstillinger – men også muligheder for i fællesskab at finde de gode løsninger.

Vi vil i det kommende år igangsætte virtuelle aktiviteter, der støtter op om SU-arbejdet, og som giver mulighed for at videndele på tværs af arbejdspladserne. Vores fokus vil være hvordan SU kan arbejde med nogle af de emner, der aktuelt fylder en del på flere arbejdspladser. Det kunne eksempelvis være håndtering af Covid-19 eller krænkende adfærd, som SU har en vigtig rolle i forhold til forebyggelsen af. Skulle du som læser sidde inde med en idé, et forslag til et emne eller case vi kunne tage op på et webinar, er du meget velkommen til at skrive til os. Mere information følger, når vi får planlagt yderligere, men vi lover at det bliver spændende.

Vi vil også snart kunne fortælle mere om sekretariatets tilbud om konfliktvejledning. Sekretariatets to koordinerende konsulenter er i løbet af 2020 blevet uddannet som konfliktvejledere og har igennem denne uddannelse (udbudt af Center for Konfliktløsning) tilegnet sig viden og værktøjer til at hjælpe de lokale samarbejdsudvalg til at arbejde med at have et sundt og konflikthåndterende arbejdsmiljø med mere tillid, og bedre samarbejde.

I forhold til at afholde kurser, følger vi nøje myndighedernes retningslinjer. Det betyder, at vores kurser for nyudpegede SU-medlemmer fortsat afholdes virtuelt. Vi afholder også gerne oplæg virtuelt, men vi tilbyder på nuværende tidspunkt ikke kurser for det enkelte samarbejdsudvalg som et virtuelt kursus. Dette har vi foreløbigt fravalgt, da vi på disse tilpassede kurser også arbejder med det gode samarbejde, forståelser og relationer i udvalget og al forskning viser, at det er meget svært at arbejde med relationer i et virtuelt møderum. Vi vælger derfor at være klar til foråret, hvor vi forhåbentlig igen kan mødes fysisk og (i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer) afholde kurser hos jer lokalt! Og derudover sidder vi i sekretariatet klar ved telefonerne for at kunne svare på spørgsmål om Samarbejdsaftalen eller give sparring på netop jeres udfordringer.

Endelig: Hvis du har brug for inspiration til at afholde det gode virtuelle SU-møde, har vi fortsat vores gode råd omkring dette liggende på bloggen, hvor du også kan finde indlæg om SU’s drøftelser ift. nedlukning og genåbning af arbejdspladser og meget andet.

Vi vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår med ønsket om at ses i 2021 – både virtuelt og fysisk.

På sekretariatets vegne,

Magnus Bryde og Pia Lassen

Gå til indkøbskurven...