BurgerClose

Evaluering af samarbejdsudvalgets arbejde

24-09-2018

Skrevet afPia Lassen

Som noget nyt tilbyder Samarbejdssekretariatet at facilitere evaluering af de lokale samarbejdsudvalgs virke, så I kan styrke samarbejdet og øge værdien af jeres arbejde.

Samarbejdssekretariatet har udviklet et redskab til evaluering af samarbejdsudvalgets arbejde, som du kan hente gratis på vores website.

Som noget nye tilbyder Samarbejdssekretariatet at facilitere en sådan evaluering af de lokale samarbejdsudvalgs virke, så I kan styrke samarbejdet og øge værdien af jeres arbejde.

En evaluerings-workshop varer typisk 3-4 timer og er for alle medlemmer af Samarbejdsudvalget. En evt. SU-sekretær kan med fordel også deltage.

Medlemmer af samarbejdsudvalget for VIA University College Sundhed beskriver her hvordan de oplevede deres evaluerings-workhop:

”Jeg synes vi havde et ualmindeligt godt evalueringsseminar, ikke mindst på grund af din (konsulents) deltagelse. Det havde stor betydning, at blive guidet i forhold til processen og at få indspark om de rammer vi skal agere efter, jævnfør Samarbejdsaftalen.Det at få faciliteret processen sikrede, at vi fastholdt vores fokus på det evalueringskoncept vi havde valgt. Selve konceptet kastede lys på alt det vi gerne vil bygge videre på, og faciliteringen af arbejdsprocessen i både grupper og i det samlede SU medførte, at vi fandt konstruktive forslag til hvordan vi gerne ville udvikle os.”
Anne Seebach, næstformand for SU-udvalget for VIA University College Sundhed


”Jeg vil gerne kvittere for en meget fin dag sammen med dig (konsulent). Konstruktive og værdifulde drøftelser, og jeg må sige at du guidede os meget professionelt igennem konkrete temaer. Meget flot at du undervejs i vores drøftelser kunne reflektere sammen med os, og hvor du analyserede de konkrete spørgsmål med din meget store viden ift til cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Det har været meget værdifuldt for os i vores fremadrettede arbejde i SU.”
Aase Lydiksen, formand for SU-udvalget for VIA University College Sundhed

Kontakt gerne vores kursussekretær Pia Hendrichsen på T: 7027 2321 eller på E: pia@samarbejdssekretariatet.dk, hvis dette kunne være spændende for jeres SU-udvalg.

Gå til indkøbskurven...