BurgerClose

Alternative mødeformer

20-05-2020

I dette temanummer sætter vi fokus på alternative mødeformer for samarbejdsudvalg.

Kære læser

I dette temanummer sætter vi fokus på alternative mødeformer for samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalget er den centrale aktør at involvere i forhold til at drøfte den forestående genåbning af arbejdspladsen, men på mange arbejdspladser skal drøftelserne fortsat finde sted på distancen, og det kan være udfordrende for SU-arbejdet.

Vi har interviewet formand og næstformand for SU på tre arbejdspladser og hørt om deres erfaringer: Søværnet, VUC Syd og RUC. Mens det at holde virtuelle SU-møder er helt nyt for hovedsamarbejdsudvalget på RUC, var SU for Søværnets 1. eskadre vant til denne mødeform. Og SU for VUC Syd har i deres tilrettelæggelse af SU-møder på distancen trukket store veksler på den store erfaring, de i forvejen havde med fjernundervisning. Vi er glade for at alle tre arbejdspladser er villige til at dele ud af deres gode råd.

Vi har også suget til os af de mange artikler og gode råd om virtuelle møder, der florerer i denne tid. Det værdiskabende SU-arbejde fordrer dialog og gode relationer, og netop dette er svært at vedligeholde på distancen. Vores konsulenter omsætter i blogindlægget de mange inputs til gode råd om hvad det er vigtigt at være opmærksomme på i en SU-kontekst for at få samarbejdet mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter til at fungere bedst muligt.

Og nu vi er ved det virtuelle: Er der nye medlemmer af dit SU? Så er vores kursustilbud om et virtuelt kursus i Samarbejdsaftalen formentlig relevant. Du kan tilmelde dig her.

Som altid håber vi, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kollegaer og opfordre dem til også at tilmelde sig.

God læselyst.

På sekretariatets vegne,

Magnus og Pia

Gå til indkøbskurven...