BurgerClose

Vejledninger

Få hjælp til at forstå Samarbejdsaftalen og arbejdet i Samarbejdsudvalget gennem Samarbejdssekretariatets vejledninger.

Lad dig inspirere i oversigten nedenfor.

Vejledning om Medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Vejledning om Medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Målet med denne vejledning er at bidrage til at kvalificere dialogen mellem ledelse og medarbejdere om institutionens arbejde med udbud og udlicitering af opgaver.

Læs vejledningen.

Notat om ledelsens informationspligt

Notatet uddyber samarbejdsaftalens bestemmelser om ledelsens informationspligt og eventuelle sanktioner ved brud herpå.

Notatet beskriver de skærpede krav til ledelsens hørings- og informationspligt, der blev indført ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 og hvorledes kravene kan håndteres af den enkelte ledelse.

Notat om ledelsens informationspligt
Læs mere...
Gå til indkøbskurven...