BurgerClose

Virtuelt kursus for nye SU-medlemmer

Kurset ”SU med Succes” afholdes i øjeblikket som et virtuelt kursus. Vi forventer tidligst at kunne afholde kurser med fysisk fremmøde, til april 2021.

Kurset er målrettet medlemmer, suppleanter, sekretærer for SU-udvalg samt andre med tilknytning til samarbejdsudvalg i staten.

Kurset giver et indgående kendskab til Samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet samt mulighed for erfaringsudveksling om hvordan andre samarbejdsudvalg griber SU-arbejdet an.

Se kursuskalenderen her

Hvad får du ud af kurset?

SU-kurset for nye medlemmer lærer dig:

 1. At samarbejdsudvalgene har et fælles afsæt, fælles mål og fælles forståelse for hinandens roller.
 2. At ledelses- og medarbejderrepræsentanter sammen i samarbejdsudvalget kan nå et bedre resultat end hver for sig (1 + 1 = 3).
 3. At den konstruktive dialog er kernen i samarbejdsudvalgets arbejde.

Når du kommer hjem fra kurset vil du kunne svare på spørgsmålene:

 1. Hvorfor ? – Formålet med SU’s arbejde og dialogens centrale betydning
 2. Hvem ? – Rollen som medlem af SU
 3. Hvad ? – Indholdet i SU’s arbejde
 4. Hvordan ? – Samarbejdsudvalgets mødevirksomhed

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

 • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget.
 • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
 • Enkeltmandsarbejde: Så du får afklaret hvad samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
 • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer på det samlede kursushold

Tidsramme

Kurset er et dagskursus fra 09.00 til 15.00. Kurset afholdes virtuelt.

Pris

Kr. 1.800 eksklusive moms pr. deltager.

Tilmelding

Du kan via vores kursuskalender tilmelde dig et åbent SU-grundkursus.

Hvis I er et samlet SU, der ønsker kurset, vil vi gerne at I kontakter sekretariatet inden tilmelding.

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Effekt af SU-kurser

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her.

Gå til indkøbskurven...