BurgerClose

Temakursus: SU som dialogforum

Kurset er målrettet det erfarne samarbejdsudvalg, der gerne vil blive bedre til at fungere som et dialogforum med plads til forskellige holdninger og perspektiver. Samt til uenighed.

Dialog er kendetegnet ved, at man har en samtale, der ikke handler om at finde løsninger eller blive enige, men at undersøge og forstå andres og egne holdninger. At blive klogere sammen. Dette kursus giver medlemmerne af samarbejdsudvalget forskellige redskaber til at træne den dialogiske samtale, der kan være med til at give flere perspektiver til SU-arbejdet, og det uanset om der er tale om idégenerering eller drøftelse af en påtænkte ledelsesmæssig beslutning. Udover at give møder med bedre drøftelser, har det også betydning for den efterfølgende implementeringen af ledelsens beslutninger at alle relevante holdninger har været bragt i spil.

Kurset giver også redskaber til at arbejde med uenighed intern i udvalget. Som medlem af et samarbejdsudvalg repræsenterer man forskellige holdninger, ligesom påtænkte ledelsesmæssige beslutninger kan have forskellige konsekvenser for forskellige medarbejdergrupper på arbejdspladsen. Det kan ske, at drøftelserne i SU kan resultere i konflikter mellem udvalgets medlemmer, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at udarbejde et konfliktkodeks, som kan anvendes hvis uenigheder eskalerer til et uhensigtsmæssigt niveau, eller som kan være med til at nedskalere eksisterende konflikter.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede samarbejdsudvalgsmedlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Kursets indhold designes til netop jeres samarbejdsudvalg og det, der fylder hos jer. Vi afholder kurset hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for.

Kursets varighed er normalt 7-8 timer.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Hvad får I ud af kurset?

Kurset er meget praksisorienteret. I lærer forskellige metoder, der kan være med til at øge dialogen i udvalget, og som I vil kunne benytte i jeres videre SU-arbejde.

Derudover får I en grundlæggende viden om hvordan mennesker reagerer i konflikter og om hvordan man kan arbejde med forebyggelse af konflikter i SU-arbejdet. I får i den forbindelse mulighed for at udarbejde et konfliktkodeks.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen, er uddannet konfliktvejleder eller -navigator samt har stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget, men også får inspiration til SU-arbejdet fra andre arbejdspladser
  • Øvelser: Du undervises i metoder, der gør dig i stand til at mestre dialogiske samtaler i SU-arbejdet.
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Se priser for nærmere information.
Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

7-8 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Temakursus: SU som dialogforum

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...