BurgerClose

Temakursus: SU som aktør i forhold til trivslen på arbejdspladsen

Kurset er målrettet det erfarne samarbejdsudvalg, der gerne vil sætte fokus på, hvordan SU i højere grad kan blive en aktør i forhold til trivslen på arbejdspladsen.

Vi klæder på dette kursus SU-udvalget på til at drøfte hvad trivsel er for en størrelse, og hvordan SU kan understøtte trivsel på arbejdspladsen. Arbejdet kan evt. være en forlængelse af jeres APV og trivselsmåling med drøftelse af hvilke helt konkrete initiativer, der er de væsentligste i jeres organisation.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede SU-medlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Kursets indhold designes til netop jeres samarbejdsudvalg og det, der fylder hos jer. Vi afholder kurset hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for. Kursets varighed er normalt 7-8 timer.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen, viden om hvordan man arbejder med trivsel på arbejdspladsen samt stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Hvad får I ud af kurset?

Kurset skaber sammenhæng mellem Samarbejdsaftalen, temaet for kurset og jeres virkelighed. Kursusdagen giver en unik mulighed for at få drøftet og udarbejdet en plan for hvordan SU i højere grad kommer til at fungere som en aktør i forhold til omstillinger og arbejdspladsens udvikling.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget, men også får inspiration til SU-arbejdet fra andre arbejdspladser
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Se priser for nærmere information.
Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

7-8 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Temakursus: SU som aktør i forhold til trivslen på arbejdspladsen

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...