BurgerClose

Temakursus: SU som aktør i forhold til den konfliktrummende kultur på arbejdspladsen.

Mange mennesker har det ikke godt, når der opstår uenighed på arbejdspladsen og vil gerne undgå konflikter. Men uenighed er en uundgåelig del af samarbejdet på en arbejdspladsen, og hvis uenigheden om en givent emne har betydning for relationerne mellem personerne i organisationen, defineres uenigheden som en konflikt. Men uenighed og konflikter både nødvendiggør og giver mulighed for udvikling. Mulighed for at finde drivkræften til fællesskab og at arbejde med konflikterne på en konstruktiv måde, så der kan genopbygges sunde relationer og et bedre samarbejde. Og det kan SU være en vigtig aktør i forhold til.

Kurset er målrettet det erfarne samarbejdsudvalg, der gerne vil sætte fokus på, hvordan SU i højere grad kan blive en aktør i forhold til at sikre en kultur på arbejdspladsen, hvor der er plads til forskellige holdninger. På kurset skærpes SU-medlemmernes bevidsthed omkring de mekanismer, der kan medvirke til at skabe konflikter, og der arbejdes med kommunikationsformer, der kan være med til at skabe rum til at have forskellige holdninger og perspektiver.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede SU-medlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Kursets indhold designes til netop jeres samarbejdsudvalg og det, der fylder hos jer. Vi afholder kurset hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for.

Kursets varighed er normalt 7-8 timer.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen, er uddannet konfliktvejleder eller -navigator samt har stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Hvad får I ud af kurset?

Kurset skaber sammenhæng mellem Samarbejdsaftalen, temaet for kurset og jeres virkelighed.
Kursusdagen giver en unik mulighed for at få drøftet og udarbejdet en plan for hvordan SU i højere grad kommer til at fungere som en aktør i forhold til udviklingen af en konfliktrummende kultur på arbejdspladsen.

Kurset er meget praksisorienteret. I lærer forskellige metoder, som I både kan benytte i jeres SU-arbejde og som I kan anvende i jeres arbejdsliv i øvrigt. Derudover får I en grundlæggende viden om hvordan mennesker reagerer i konflikter og udarbejder en handlingsplan for SU’s videre arbejde

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget, men også får inspiration til SU-arbejdet fra andre arbejdspladser
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Se priser for nærmere information.
Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

7-8 timer. I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus, der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Temakursus: SU som aktør i forhold til den konfliktrummende kultur på arbejdspladsen

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...