BurgerClose

Temakursus: genstart SU som et værdiskabende dialogforum – kursus for det re-etablerede samarbejdsudvalg

Kurset er målrettet samarbejdsudvalg, der er reorganiseret/sammenlagt som følge af en fusion, decentralisering eller anden form for organisatoriske ændringer, og hvor der er behov for drøftelser af hvordan arbejdet i det nye udvalg skal fungere. Det kan være i forhold til hvilke emner, der er relevant at drøfte i det nye udvalg, men også samarbejdsformer, de indbyrdes relationer og udvalgets kultur vil blive behandlet på kurset og være med til at danne grundlagt for at udvalget kommer godt fra start.

Vi forudsætter, at deltagerne på kurset tidligere har deltaget i grundkurset for nyudpegede samarbejdsudvalgsmedlemmer eller på anden vis har kendskab til Samarbejdsaftalen.

Kursets indhold designes til netop jeres samarbejdsudvalg og det, der fylder hos jer. Kurset kan både afholdes som et fælles kursus for samarbejdsudvalg, der står overfor at blive lagt sammen, eller for det samarbejdsudvalg, der netop er blevet lagt sammen. Kurset er berammet til 3,5 timer og foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder og står for.

Deltagerkredsen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget. Suppleanter og udvalgets sekretær kan også med fordel deltage.

Hvad får I ud af kurset?

Vi tager udgangspunkt i jeres tidligere erfaringer fra SU-arbejde og udfordrer jer til at drøfte ”spilleregler” for det nye udvalg, opmærksomhedspunkter i.f.t. struktur og sammensætning, prioritere de mest presserende opgaver i forhold til at være en aktør i forbindelse med den organisatoriske omstillingsproces samt hvordan I får tydeliggjort relevansen af SU-arbejdet over for resten af arbejdspladsen.

Kurset faciliteres af en underviser, der har indgående viden om Samarbejdsaftalen, viden om det givne emne samt stor erfaring med SU-arbejdet i praksis.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Så du kan forstå SU-aftalen og de tekniske rammer i udvalget.
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som skal træne dine færdigheder i hvordan du skal bruge samarbejdsaftalen
  • Enkeltmandsarbejde: Så du får afklaret hvad samarbejdets værdier og intentioner er og skal være på din egen arbejdsplads
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog med de andre deltagere fra arbejdspladsen.

Pris

Se priser for nærmere information.
Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max 24 deltagere med mindre andet aftales.

Tidsramme

Som udgangspunkt 3,5 timer, dog afhængigt af antal emner, der ønskes behandlet. Kurset kan evt. udvides med teambuilding - læs mere om dette tilbud her.

Bestilling

Bestil kurset ved at kontakte os på telefon 70 27 23 21 eller send os en e-mail på kontakt@samarbejdssekretariatet.dk.

Temakursus: genstart SU som et værdiskabende dialogforum – kursus for det re-etablerede samarbejdsudvalg

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Gå til indkøbskurven...