BurgerClose

Temakurser

Vi afholder tematiske kurser, der giver jer mulighed for at sætte fokus på en bestemt problemstilling.

Aktuelt udbyder vi følgende temakurser:

  • Omstillingsprocesser: Hvordan arbejder SU bedst med den usikkerhed, der opstår i organisationen i kølvandet på en omstillingsproces, og hvordan medvirker SU til at sætte fokus på trivsel og udviklingsmuligheder, samtidig med at der skabes et talerum for de medarbejdere, der reagerer følelsesmæssigt stærkt på omstillingen? Kurser er målrettet arbejdspladser, der har oplevet større organisatoriske ændringer som konsekvens af besparelsesrunder, centralisering, decentralisering, fusion samt implementeringen af politiske initiativer så som geografiske flytning af arbejdspladser. Kurset varer en hel dag og forudsætter forudgående kendskab til Samarbejdsaftalen.
  • Trivsel og samarbejde: Hvordan er samarbejdet på arbejdspladsen, og hvordan kan SU arbejde med at skabe trivslen på arbejdspladsen generelt? Kurset varer en hel dag og forudsætter forudgående kendskab til Samarbejdsaftalen.
  • Udvikling af det erfarne SU: Kurset giver SU en mulighed for at dykke ned i hvordan det lokale SU-arbejde styrkes, herunder hvordan ledelses- og medarbejderrepræsentanter sammen kan flytte fokus fra overholdelse af informationsforpligtelsen til at indgå i en dialog omkring den løbende udvikling af organisationen. Kurset varer en halv dag og forudsætter forudgående kendskab til Samarbejdsaftalen.
  • Kickstart arbejdet i det nye SU: Dette kursus er målrettet arbejdspladser, hvor SU-arbejdet er blevet reorganiseret som følge af fusion, decentralisering eller anden form for organisatoriske ændringer. Vi tager udgangspunkt i jeres tidligere erfaringer fra SU-arbejde og udfordrer jer til at drøfte ”spilleregler” for det nye udvalg, opmærksomhedspunkter i.f.t. struktur og sammensætning, prioritere de mest presserende opgaver i forhold til at være en aktør i forbindelse med den organisatoriske omstillingsproces samt hvordan I får tydeliggjort relevansen af SU-arbejdet overfor resten af arbejdspladsen. Kurset varer en halv dag og forudsætter forudgående kendskab til Samarbejdsaftalen.

Hvad får du ud af kurset?

Kurset er designet til den situation, som jeres SU-udvalg står i og foregår hos jer eller på et kursussted, som I finder.

Kurset tager udgangspunkt i SU-aftalen og der vil, uanset tema og detaljeret indhold, være et integreret fokus på dialog og det at arbejde strategisk i SU.

Derudover får I mulighed for at udarbejde et produkt, der har fokus på SU’s fremadrettede arbejde, i form af et årshjul, udkast til retningslinjer, tidsplan, et fælles sprog om temaet etc. Udbyttet fortsætter således efter kurset og i SU’s videre arbejde.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen sætter din aktive læring i centrum og er en kombination af:

  • Underviseroplæg: Vi perspektiverer temaet for kurser i.f.t. SU-aftalen.
  • Gruppearbejde: Øvelser efter oplæg, som giver jer mulighed for at gå i dybden med teamet
  • Dialoger og diskussion: Så I kan udveksle erfaringer og have en åben dialog om hvordan jeres SU kan arbejde med temaet

Pris

  • Kr. 6.700 eksklusiv moms for en halv dag
  • Kr. 10.000 eksklusiv moms for en hel dag

Dertil kommer undervisers udgifter til transport.

Prisen er inklusive kursusmaterialer. Max. 24 deltagere.

Bestilling

Kontakt Samarbejdssekretariatets kursusadministration på telefon 70 27 23 21 eller send en e-mail

I kan også kontakte en af de koordinerende konsulenter for at høre mere om hvordan kurset kan tilpasses til netop jeres organisation.

Tidsramme

I kan selv være med til at beslutte kursets form. F.eks. hvis I ønsker et kursus der starter fra kl. 12 og slutter 12 næste dag, eller hvis I ønsker et 2-dagskursus.

Kurset er normalt et dagskursus fra 9.00 til 16.00, som afholdes på jeres arbejdsplads.

Kontakt

Kontakt vores kursussekretær på telefonnr. 70272321 eller mail: Pia@samarbejdssekretariatet.dk

Temakurser

Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis.

Se vores Covid-19 retningslinjer her

Kursuskoncept

Download beskrivelsen af Samarbejdssekretariatets kursuskoncept her

Effekt af SU-kurser

Et SU-kursus giver SU øget arbejdskvalitet. Det er en af konklusionerne i en effektmåling som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Samarbejdssekretariatet af sekretariatets kursusvirksomhed.

Læs rapportens konklusioner her.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs også konklusioner fra undersøgelse af 400 kursisters kursusudbytte i efterår og vinter 2015 her.

Gå til indkøbskurven...